Business & Ondernemerschap

Het project Redhotintercrop – agroforestry chilli heeft tijdens de HAS Food Experience bij HAS Hogeschool de Buitencategorie van de FoodManShip Awards gewonnen.

HAS Hogeschool

De Nederlandse melkveehouderij staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het verkorten van de keten, meer grondgebonden karakter van de melkveehouderij: 65% eiwit van eigen land, kringlooplandbouw en het verlagen van de milieu impact, zoals ammoniakemissie.

HAS Hogeschool - Topproject Vitelia Voeders
19 december 2019

In het 2e college van dit studiejaar staat ‘What about… stikstof en fosfaat?’ centraal.

What about Soil?

Directeur Beleid Leefomgeving bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Albert Vermuë is per 1 november benoemd als lid van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool.

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is een van de Nederlandse onderwijsinstellingen die bij het Keniaanse project ‘Enhancing Partnerships for Industry-led Vocational training and education (ePIVOT) in the horticulture value chains of Kenya’ betrokken is.

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool was op 10 oktober één van de 34 ondertekenaars van het convenant Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort 2020-2023 in het Cosun Innovation Center in Dinteloord.

HAS Hogeschool

Er heerst een positieve vibe in de Zuidwestelijke Delta als het gaat om agro, food en leefomgeving.

HAS Hogeschool

In Tilburg zetelt het hoofdkantoor van de 15 vestigingen van ABAB Accountants en Adviseurs, een kantoor waar behoorlijk wat afgestudeerde HAS’ers werken. Ze hebben zelfs een speciaal HAS CarrièrePad voor startende werknemers en die naam alleen al prikkelde mij er eens op bezoek te gaan.

HAS Hogeschool
8 oktober 2019

​Het thema van TASTE Summit Maastricht dit jaar is 'De waarde van het landschap voor vitale (Lim)burgers'. Het doel van de TASTE Summit is het verbinden van Academici en food/vitaliteit professionals in de overtuiging dat we samen zo veel meer kunnen bereiken.

Taste Summit 2019 logo

Eerder vandaag ontvingen wij enorm veel reacties naar aanleiding van de ‘eet-geen-vlees’ actie van onze cateraar die zij van Wakker Dier hebben overgenomen. Hier willen wij als Bestuur graag op reageren.  Wij waren helaas niet op de hoogte van deze actie en wij vinden deze ongelukkig gekozen.

College van Bestuur - HAS Hogeschool

Pagina's