Business & Ondernemerschap

Natuurinclusief denken en handelen - waarbij de natuur zo goed mogelijk benut wordt in  en rondom het boerenbedrijf – wordt als vast onderdeel opgenomen in het lesprogramma van groene opleidingen.

Nederland is 2e geworden op de ranglijst buitenlands studieland in Europa en 7e ter wereld, volgens de nieuwe ranglijst die door het zoekportaal voor hoger onderwijs, educations.com, is vrijgegeven.

HAS Hogeschool - Ranking Nederland

Het project Hartstikke Gruun Groenteplakken van oud-student Chantal van der Noordt, heeft de Impactprijs Groen Onderwijs 2018 in de categorie hbo gewonnen.

HAS Hogeschool - nieuws nominaties Impactprijs Groen Onderwijs

HAS Hogeschool, Heijs Food Products, Wageningen UR en Marks & Spencer werkten sinds 2015 in een groot 3-jarig Europees onderzoek samen aan de ontwikkeling van een innovatieve pluimveeproductieketen.

HAS Hogeschool - nieuws rapport veilige en duurzame vleeskuikenproductieketen
16 januari 2019

Thema: Nederland koploper in de kringlooplandbouw

Lectoren judith-pj - Circulaire economy - HAS Hogeschool

Tijdens The Dutch Masters 2019 in Den Bosch wordt op het Dutch Masters Innovation Seminar op vrijdag 15 maart 2019 voor de eerste keer de Hippische Innovatie Award uitgereikt. Deze award richt zich op startende, hippische innovators.

Horses - HAS Hogeschool - Dutch Innovation Award

Voor de HAS Food Experience was 2018 een jaar vol mijlpalen. Op 29-30 januari was de 10e editie van het evenement op HAS Hogeschool waarop vierdejaars studenten innovatieve projecten presenteren. Voor het eerst duurde het evenement niet 1 maar 2 dagen.

HAS Hogeschool - HASFE18

Voor de HAS Food Experience was 2018 een jaar vol mijlpalen. Op 29-30 januari was de 10e editie van het evenement op HAS Hogeschool waarop vierdejaars studenten innovatieve projecten presenteren. Voor het eerst duurde het evenement niet 1 maar 2 dagen.

HAS Hogeschool - HASFE18

Op HAS Hogeschool bruist het normaal gesproken van de jongeren. Deze maandag, 17 december 2018, bruiste het óók van de ouderen.

HAS Hogeschool studenten koken met ouderen
20 december 2018

In de collegereeks ‘What About Soil?’ van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het 2e college van dit studiejaar komt Bemonstering aan bod! 

What about soil Colleges 2018/2019 - HAS Hogeschool

Pagina's