Dier

Landbouw, veehouderij en kunst komen samen in de Varkenstractor: een concept van kunstenaar en agrariër Sjef Meijman. In een mobiele stal leven twee varkens. Zij worden ingezet voor vleesproductie én bodembewerking. De bijzondere constructie wakkert gesprekken over voedselproductie aan.

HAS Hogeschool

De Nederlandse melkveehouderij staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het verkorten van de keten, meer grondgebonden karakter van de melkveehouderij: 65% eiwit van eigen land, kringlooplandbouw en het verlagen van de milieu impact, zoals ammoniakemissie.

HAS Hogeschool - Topproject Vitelia Voeders

Studenten van HAS Hogeschool ’s-Hertogenbosch hebben in opdracht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (kinderafdeling) haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een dierenweide bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is een van de Nederlandse onderwijsinstellingen die bij het Keniaanse project ‘Enhancing Partnerships for Industry-led Vocational training and education (ePIVOT) in the horticulture value chains of Kenya’ betrokken is.

HAS Hogeschool

Er heerst een positieve vibe in de Zuidwestelijke Delta als het gaat om agro, food en leefomgeving.

HAS Hogeschool

In Tilburg zetelt het hoofdkantoor van de 15 vestigingen van ABAB Accountants en Adviseurs, een kantoor waar behoorlijk wat afgestudeerde HAS’ers werken. Ze hebben zelfs een speciaal HAS CarrièrePad voor startende werknemers en die naam alleen al prikkelde mij er eens op bezoek te gaan.

HAS Hogeschool
8 oktober 2019

​Het thema van TASTE Summit Maastricht dit jaar is 'De waarde van het landschap voor vitale (Lim)burgers'. Het doel van de TASTE Summit is het verbinden van Academici en food/vitaliteit professionals in de overtuiging dat we samen zo veel meer kunnen bereiken.

Taste Summit 2019 logo

Eerder vandaag ontvingen wij enorm veel reacties naar aanleiding van de ‘eet-geen-vlees’ actie van onze cateraar die zij van Wakker Dier hebben overgenomen. Hier willen wij als Bestuur graag op reageren.  Wij waren helaas niet op de hoogte van deze actie en wij vinden deze ongelukkig gekozen.

College van Bestuur - HAS Hogeschool

De opleiding Dier- en veehouderij  van HAS Hogeschool in Den Bosch krijgt een nieuwe naam: per 1 september 2020 heet de opleiding voortaan Veehouderij. De reden hiervoor is dat de focus binnen de opleiding volledig op veehouderij komt te liggen.

HAS Hogeschool

De Hippische Monitor 2019 van HAS Hogeschool is uit. De 8e uitgave van het rapport werd op 13 september gepresenteerd tijdens de FNRS Ondernemersdag op Horse Event.

HAS Hogeschool

Pagina's