Dier

Kalveren zijn de melkkoeien van de toekomst. Een succesvolle kalveropfok levert veel voordelen op: minder milieubelasting, lagere kosten en een meer duurzame melkkoe.

HAS Hogeschool - Blauwdruk Kalveropfok

Kalveren zijn de melkkoeien van de toekomst. Een succesvolle kalveropfok levert veel voordelen op: minder milieubelasting, lagere kosten en een meer duurzame melkkoe.

HAS Hogeschool - Blauwdruk Kalveropfok

Het printen van voedsel met een 3D-printer staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment zijn het vooral culinaire toepassingen. Wereldwijd zijn echter ondernemers, zorginstellingen en kenniscentra bezig om de kansen van deze andere manier van voedselbereiding te ontdekken.

HAS Hogeschool - mini-symposia

September 2008. Maar liefst 66 studenten en 10 medewerkers starten met de nieuwe opleiding Toegepaste Biologie. Ze weten waar ze aan beginnen, zijn flexibel en durven nieuwe dingen uit te proberen. Het zijn de pioniers van een nieuwe opleiding.

HAS Hogeschool - interview 10 jaar Toegepaste Biologie

Natuurinclusief denken en handelen - waarbij de natuur zo goed mogelijk benut wordt in  en rondom het boerenbedrijf – wordt als vast onderdeel opgenomen in het lesprogramma van groene opleidingen.

Nederland is 2e geworden op de ranglijst buitenlands studieland in Europa en 7e ter wereld, volgens de nieuwe ranglijst die door het zoekportaal voor hoger onderwijs, educations.com, is vrijgegeven.

HAS Hogeschool - Ranking Nederland
4 februari 2019

De groei van insectenkweek is een kans voor ondernemers in diverse sectoren. Maar hoe begin je met insectenkweek, welke insectensoort kweek je best, wat en hoeveel ruimte heb je daarvoor nodig?

Trendcollege insectenketen
30 januari 2019

Op 9 maart 2017 is de Green Deal Weidevarkens ondertekend door varkenshouders Ben en Thea Bruurs van Den Elshorst, de ministeries van EZ (lees: nu weer LNV) en I&M, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Hilvarenbeek, de ZLTO en HAS Hogeschool.

Informatiebijeenkomst Green Deal Weidevarkens - HAS Hogeschool

HAS Hogeschool start komend studiejaar met een nieuwe richting binnen de hbo-opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness in Venlo: Paard en Gezelschapsdieren. Het is de derde mogelijkheid voor studenten binnen de opleiding: nu zijn er al de richtingen Agri en Food.

HAS Hogeschool - Paard en Gezelschapsdieren

HAS Hogeschool, Heijs Food Products, Wageningen UR en Marks & Spencer werkten sinds 2015 in een groot 3-jarig Europees onderzoek samen aan de ontwikkeling van een innovatieve pluimveeproductieketen.

HAS Hogeschool - nieuws rapport veilige en duurzame vleeskuikenproductieketen

Pagina's