Plant

4 april 2019

​Het leren over, en begrijpen van data wordt steeds belangrijker. Dit geldt zeker voor de agrarische sector, waar inzichten over de invloed van diverse variabelen op het gewas, vee of versproduct sterk gegroeid zijn.

HighTech meets Agro - HAS Hogeschool

Het printen van voedsel met een 3D-printer staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment zijn het vooral culinaire toepassingen. Wereldwijd zijn echter ondernemers, zorginstellingen en kenniscentra bezig om de kansen van deze andere manier van voedselbereiding te ontdekken.

HAS Hogeschool - mini-symposia

September 2008. Maar liefst 66 studenten en 10 medewerkers starten met de nieuwe opleiding Toegepaste Biologie. Ze weten waar ze aan beginnen, zijn flexibel en durven nieuwe dingen uit te proberen. Het zijn de pioniers van een nieuwe opleiding.

HAS Hogeschool - interview 10 jaar Toegepaste Biologie

Natuurinclusief denken en handelen - waarbij de natuur zo goed mogelijk benut wordt in  en rondom het boerenbedrijf – wordt als vast onderdeel opgenomen in het lesprogramma van groene opleidingen.

Het was afgelopen zomer een van de 16 winnaars van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen: het project De Natuurakker. 2 studenten van HAS Hogeschool deden hun afstudeeropdracht binnen dit project dat zich richt op het combineren van natuurontwikkeling en landbouwproductie.

HAS Hogeschool - Natuurakker

Nederland is 2e geworden op de ranglijst buitenlands studieland in Europa en 7e ter wereld, volgens de nieuwe ranglijst die door het zoekportaal voor hoger onderwijs, educations.com, is vrijgegeven.

HAS Hogeschool - Ranking Nederland

Peter Korsten van Botany studeerde in 1993 af aan de opleiding Tuinbouw en akkerbouw bij HAS Hogeschool en richtte 15 jaar geleden Botany op, een bedrijf dat producten ontwikkelt in de tuinbouwsector. Het is een bedrijf met uitgebreide kennis en expertise in zowel teelt als onderzoek.

HAS Hogeschool - Peter Korsten
16 januari 2019

Thema: Nederland koploper in de kringlooplandbouw

Lectoren judith-pj - Circulaire economy - HAS Hogeschool

Voor de HAS Food Experience was 2018 een jaar vol mijlpalen. Op 29-30 januari was de 10e editie van het evenement op HAS Hogeschool waarop vierdejaars studenten innovatieve projecten presenteren. Voor het eerst duurde het evenement niet 1 maar 2 dagen.

HAS Hogeschool - HASFE18
20 december 2018

In de collegereeks ‘What About Soil?’ van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het 2e college van dit studiejaar komt Bemonstering aan bod! 

What about soil Colleges 2018/2019 - HAS Hogeschool

Pagina's