Curriculum Vitae Jasper den Besten

Jasper den Besten - HAS Hogeschool
 
Jasper den Besten (1956) studeerde Tuinbouwplantenteelt aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen (thans WUR).

Docent Tuinbouw

In 1981 werd Jasper docent Tuinbouw (plantenveredeling, groenteteelt) aan HAS Hogeschool. Het was voor hem een unieke kans om onderzoek & ontwikkeling te combineren met werken met jonge mensen. Als docent heeft hij destijds het vak plantenveredeling vorm gegeven en was hij onder andere actief als beleidsmedewerker bij de opleiding Tuinbouw en akkerbouw, betrokken bij het opzetten van Engelstalige tuinbouwopleidingsvarianten en initiatiefnemer bij een recente HAS-opleiding Toegepaste Biologie.

Lector en manager BrightBox

Sinds mei 2010 is Jasper den Besten actief als lector Nieuwe Teeltsystemen. Daarnaast geeft hij sturing aan BrightBox, een hypermodern onderzoeks- en trainingscentrum voor gesloten meerlagenteelt. Binnen het centrum werken HAS Hogeschool, Botany en Philips Lighting nauw samen, ondersteund door de Provincie Limburg.