Curriculum Vitae Pierre L. van Hedel

Huidige functies sedert 2008 :" "

  • Directeur-Bestuurder Rabobank Foundation
  • Directeur Bestuurder Rabo Rural Fund (handelsfinancieringen ) en Directeur Bestuurder Inclusive Business Fund (MKB ontwikkelingslanden)


Voorheen
o.a. Business Manager Polen Rabobank International, Manager Interne Advies- en Uitzendorganisatie Rabobank Nederland , Hoofd Marketing en Productontwikkeling directoraat Buitenland Rabobank , Manager Interim Management Rabobank Nederland.

Nevenfuncties :

  • Lector Cooperatie en Co-Creatie HAS (i.c.m. Roger Engelberts )
  • Voorzitter Stichting Lokale Fondsen Nederland
  • Bestuurslid European Micro Finance Platform
  • Lid Worldconnectors
  • Bestuurslid NMB Foundation Tanzania
  • Lid Steering Committee Andhra Pradesh Cooperative Bank
  • Lid Adviesraad Fairfood International
  • Lid Rotary Club ’s-Hertogenbosch