HAS Hogeschool aanwezig bij Symposium Circular Farming

Lectoren judith-pj - Circulaire economy - HAS Hogeschool
woensdag, 16 januari, 2019

Locatie

Agri & Food Plaza, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE  ‘s-Hertogenbosch 

Details

Thema: Nederland koploper in de kringlooplandbouw

In de Agri & Food Plaza wordt op 16 januari tussen 10.00-14.00 uur een symposium gehouden die in het teken staat van kringlooplandbouw. HAS Hogeschool lectoren Judith van de Mortel en PJ Beers spreken op dit symposium waarbij de vraag centraal staat: Welke investeringen zijn nodig op het agrarisch bedrijf om de kringlooplandbouw mogelijk te maken? Het symposium is bedoeld voor iedereen die een link heeft met de agrarische sector, bijvoorbeeld ondernemers, adviseurs, loonwerkers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmakers.                                    

Aanmelden

De toegang is gratis, je kunt je aanmelden (vol = vol) op www.circularfarming.nl

Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie  
10.00 uur Anne-Marie Spierings, Provincie Noord-Brabant: Nederland koploper in de circulaire landbouw, een win-win situatie, de visie van een provinciebestuurder
10.15 uur Coöperatief Informatiecentrum voor de Ontwikkeling van Kringlooplandbouw: Investeren in kennis en certificering, de onafhankelijke landbouwvoorlichting ‘terug van weggeweest’
10.30 uur Adrie Geerts, Provincie Noord-Brabant:
Subsidies voor investeringen in kringlooplandbouw, de recente openstellingen in Noord-Brabant van het POP3-programma voor 2019 toegelicht   
10.45 uur Hans de Bie, Alfa Accountants en Adviseurs:
Registratie& advisering met betrekking tot kringlopen, de rol van de accountant in de circulaire landbouw
10.50 uur Pieter J. Beers, lector HAS Hogeschool:
Toekomstperspectieven en businessmodellen, het transitieperspectief  
11.05 uur Judith van de Mortel, lector HAS Hogeschool:
Anders leren denken, de agrarisch ondernemers centraal in de transitie van lineair naar circulair    
11.20 uur

Karin Eilers, Stichting Natuur&Milieu:
De maatschappelijke betekenis van de kringlooplandbouw, de visie van een ‘niet-gouvernementele organisatie’

11.30 uur Pitches met voorbeelden van ‘Smart Technologies’ voor circulaire landbouw
  •    Agrarische dagen Someren 2019: samen naar een duurzame kringloop  
•    Smart Certificering obv block chain technology: foodinsights           
•    Pixelfarming & Imaging        
•    POP3-Demoproject: Noord-Brabant koploper in de kringlooplandbouw, Hans Huijbers  geëerd
•    Agrifirm: nieuwe fabriek voor recycling van reststromen te Veghel in beeld   
11. 45 uur Paneldiscussie tussen deelnemers, sprekers en stakeholders, zoals waterschappen, NGO’s en afnemers: welke investeringen moeten boeren nu doen?
12.15 tot 14.00 uur Lunch & Infomarkt: dronewerkers, Groene Mineralen Centrale, 4R Nutrient Stewardship