Inaugurele rede lector dr. PJ Beers

woensdag, 9 november, 2016

Inaugurele rede dr. PJ Beers

Datum: 9 november 2016 15.00 uur
Locatie: HAS Hogeschool, locatie Den Bosch

Op 9 november geeft dr. PJ Beers een openbare les over het lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie.

"Welke nieuwe businessmodellen geven de landbouw toekomst?
De land- en tuinbouw staat onder druk. Enerzijds is er een steeds grotere vraag naar voedsel en anderzijds loopt de landbouw volop tegen ecologische
en economische grenzen aan. Tegelijkertijd is de landbouw nog nooit zo vernieuwend geweest en op zo veel verschillende manieren. Boomteelt tegen klimaatverandering. Met aardwarmte gedroogde tomaten. Allerlei nieuwe, lokale producten en ketens. Met technologische duurzaamheidshoogstandjes, zoals veeteelt zonder antibiotica. Hoe kan het roer om? Hoe kunnen we dit versnellen, als studenten, als professionals, als burgers? Hoe geven nieuwe businessmodellen de landbouw toekomst

De openbare les is onderdeel van het Food Ch(i)ange Event, georganiseerd door studenten van HAS Hogeschool, Provincie Noord-Brabant en HAS kenniskring Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie.

Programma
13:00 - Inloop
13:30 - De brief van Sicco Mansholt
13:45 - Welkomstwoord met Annemarie Spierings
13:55 - Voorstellen projectgroepen van de minor
14:10 - Projectenmarkt
15:00 - Inaugurele rede dr. P.J. Beers
15:45 - Antwoord op de brief van Sicco Mansholt
16:00 - Netwerkborrel   

Tijd volledige programma: 13.00 – 17.00 uur
Tijd inaugurele rede: 15:00 uur