Inaugurele rede van Dr. Ir. Joost van den Borne

Healthy Farming
donderdag, 16 januari, 2020

Locatie

HAS Hogeschool, 's-Hertogenbosch

Details

Donderdag, 16 januari 2020 (inloop vanaf 15.00 uur, start om 15.30 uur)

Op een maatschappelijk geaccepteerde én economische wijze productiedieren houden, dat klinkt misschien als een utopie. Zeker gezien de krantenkoppen, tv-reportages en tweets waarin de sector wordt gepositioneerd als veroorzaker van diverse problemen. De Nederlandse veehouderij staat internationaal echter bekend als hoogwaardig en innovatief, en is het schoolvoorbeeld voor succesvolle reductie van antibioticagebruik en verbeteringen in dierenwelzijn.

Joost van den BorneVoor kringlooplandbouw is de veehouderij een belangrijk deel van de oplossing, maar aandacht voor dier- en volksgezondheid is hierbij cruciaal. In het lectoraat Healthy Farming wordt gewerkt aan gezonde dieren, veilig voedsel en een gezonde werk- en leefomgeving. Op donderdag 16 januari 2020 gaat lector Healthy Farming Joost van den Borne 's middags dieper in op dit thema met de lectoraatsrede, projecten van studenten en toelichting van experts in de agrifoodketen.

Programma
15.00 Ontvangst
15.30 Opening door Erwin van Geenen, College van Bestuur
15.40 Inaugurele rede door Dr. Ir. Joost van den Borne, incl. intermezzo's met studenten en experts
17.00 Netwerkborrel