MidTerm Event project GROW! bij HAS Hogeschool

Mid term event - Grow! - HAS Hogeschool
woensdag, 22 januari, 2020

Locatie

HAS Hogeschool, vestiging Den Bosch (De Deel)

Details

In het GROW! project werken kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samen met partners uit de glastuinbouwsector om hightech plantenkassen te bouwen en optimaliseren. Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Meer informatie over project GROW! 
 

Voorlopig programma Grow MidTerm Event 22 januari 2020

10.00 uur Ontvangst en registratie 
10.30 uur Welkom en projectupdate – René Elfrink (IMEC)
10.40 uur Het belang van innovatie voor de Nederlandse en Belgische tuinbouwsector - Annelies Hooijmans (LTO)
10.50 uur Grow! en kansen voor innovaties in de tuinbouw - Jasper den Besten (HAS Hogeschool)
11.00 uur Datamodelling in de tuinbouw: kansen en uitdagingen – Bram van de Poel (Universiteit van Leuven)
11.15 uur Koffiepauze
11.30 uur Eerste resultaten GROW!
12.30 uur Lunch en bezoek aan de kassen (sensoren en uitleg)
13.30 uur Break Out Sessies ronde 1
  (Kies uit: 1. Sensor technologie / 2. Connectiviteit / 3. Modellen in data gestuurde kassen)
14.00 uur Break Out Sessie ronde 2
  (Kies uit: 1. Sensor technologie / 2. Connectiviteit / 3. Modellen in data gestuurde kassen)
14.30 uur Afsluiting en aankondiging netwerkborrel


Break Out Sessies

  • Sensortechnologie - door Peter Zalar (Holst Centre) en Marcel Zevenbergen (Imec)
    Kunnen temperatuursensoren zoals ionen-, gas- en geleidbaarheidssensoren worden gebruikt om de omstandigheden in de kas te bewaken? Op dit moment wordt er nog geen gebruik gemaakt van dergelijke sensoren in de tuinbouwsector, maar in project GROW! worden de kansen onderzocht. Geprinte sensoren zijn relatief eenvoudig en tegen lage kosten te produceren. De data die ze genereren kunnen in combinatie/correlatie met andere data (vruchtgrootte, plantgrootte, enz.) de teler helpen om effectiever te produceren en zijn opbrengst te optimaliseren. Tijdens deze sessie demonstreren we verschillende sensoren en horen we graag uw feedback over hun toepasbaarheid.

  • Connectiviteit en draadloos sensornetwerk in de kas - door Rafael Berkvens en Ritesh Kumar Singh (Universiteit van Antwerpen)
    De Wireless Sensor Network (WSN)-technologie is bepalend voor verschillende managementstrategieën in de precisielandbouw. Door omgevingscondities te monitoren, kan worden gezorgd voor adequate toediening van voedingsstoffen en effectieve bestrijding van ziekten en plagen. Vaak zijn de complexe topografie en klimaatomstandigheden in een kas van invloed op de WSN-implementatie, prestaties en connectiviteit. Deze sessie behandelt de details van draadloze sensortechnologie en de communicatieverbinding. Ook worden de hardware-setup en de daarbij behorende uitdagingen in de kas gedemonstreerd.

  • Modellen in een datagestuurde kas door Bram van de Poel, Kristof Holsteens, Jakub Šalagovič en Pieter Verboven (KU Leuven)
    In de precisielandbouw verzamelen talloze sensoren uitermate veel gegevens van onder anderen het klimaat ende voeding, maar ook van de plant zelf. Deze gigantische poel aan data moet vertaald worden in duidelijke informatie, die overzichtelijk beschikbaar moet gemaakt worden aan de teler. Vervolgens kan de teler, of het systeem zelf, bepaalde teeltmaatregelen nemen om de productie en kwaliteit te maximaliseren. Om inzichten te krijgen in deze big-data, spelen computermodellen een zeer belangrijke rol. Deze modellen verzamelen, verwerken en interpreteren de sensor data, en moeten een gebruiksvriendelijk resultaat tonen. Daarom is feed-back van tuinders over het nut en de output van deze modellen uitermate cruciaal voor de ontwerpers.