Startevent minor ‘Ruimte Proef’ en expositie Panorama Nederland

Startevent minor Ruimte Proef
woensdag, 11 september, 2019

Locatie

HAS Hogeschool (De Deel)

Onderwijsboulevard 221

5223 DE  Den Bosch

Tijd

9.30 – 13.00 uur

Details

Floris AlkemadeWoensdag 11 september vindt de officiële aftrap plaats van de nieuwe minor ‘Ruimte Proef’ van de opleiding Management van de Leefomgeving. In deze minor gaan ruim 30 studenten gedurende 20 weken aan de slag met complexe vraagstukken van externe opdrachtgevers. Tijdens het startevenement geeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn toekomstvisie op de ruimtelijke inrichting van Nederland en pitchen de opdrachtgevers hun vraagstuk.

De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de minorstudenten, hun docenten en opdrachtgevers. Voorafgaand en na afloop van de bijeenkomst is voor iedereen gelegenheid om Panorama Nederland te bezoeken: een 360 graden expo over hoe Nederland zich duurzaam kan ontwikkelen. 

  9.30 uur Inloop
  9.45 uur Welkom door Dick Pouwels,
voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool
10.00 uur Pitch door opdrachtgevers en discussie studenten

Gemeente Amsterdam
Hoe ziet een optimaal functionerende leefomgeving voor de nieuw te ontwikkelen Sluisbuurt eruit. Een leefomgeving die aansluit op de stedelijke behoefte.

Gemeente Rotterdam
Hoe kunnen maatschappelijke opgaven gekoppeld worden aan de ontwikkelingen in het Merwe Vierhavensgebied. Kunnen ecosysteemdiensten hiervoor worden ingezet? Uitgangspunt is ontwikkelen in co creatie met de belanghebbende

Nationale landschappen.nl en Zeeuwslandschap
Wat is de waarde van het landschap en hoe kun je deze waarde(n) borgen in gebiedsontwikkelingen, denk aan windmolens, andere vormen van landbouw, woningbouw. En hoe monitor je deze waarden en hoe implementeer je deze waarden in de organisatie?   

Renaissance van het platteland en Metropool Eindhoven
Transitie van het landelijk gebied is in volle gang. Hoe houden we economie, ecologie en leefbaarheid in balans? Wat is de rol van het platteland voor de stad EN andersom? We zijn op zoek naar nieuwe ideeën en wellicht een andere, vernieuwende blik. Maar, we gaan het wel samen doen!

11.30 uur Presentatie van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en gelegenheid tot stellen van vragen
12.30 uur Afsluiting met lunch
 

Over Floris Alkemade

Floris Alkemade is sinds september 2015 Rijksbouwmeester. Floris Alkemade is architect en stedelijk ontwerper. Na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden aan het bureau OMA, waarvan de laatste 7 jaar als partner. Hij werkte aan grote projecten en studies over de hele wereld, zowel op het schaalniveau van de architectuur als van de stedenbouw. Sinds 2008 leidt Floris Alkemade zijn eigen bureau FAA met projecten in binnen- en buitenland. Floris Alkemade combineert het rijksbouwmeesterschap met zijn werk voor zijn bureau FAA en zijn lectoraat aan de Academie van Bouwkunst.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met Paul van der Donk via p.vanderdonk@has.nl.