HAS Hogeschool presenteert: What about Soil - College 10

What about soil Colleges 2018/2019 - HAS Hogeschool
donderdag, 20 december, 2018

In de collegereeks ‘What About Soil?’ van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het 2e college van dit studiejaar komt Bemonstering aan bod! 

Voor ondernemers in de agrarische sector is de bodem een belangrijk onderdeel van het rendement van hun onderneming. Ook maatschappelijk neemt de aandacht voor bodemgebruik toe. Hoe kunnen we werkelijk tot een duurzamere en vitalere bodem komen? Kan kennis over bodemleven en chemische processen leiden tot een oplossing?

Locatie

HAS Hogeschool
Auditorium
Onderwijsboulevard 221
's-Hertogenbosch


Programma 

17.00 uur Inloop met (gratis) lichte maaltijd
17.45 uur  Erno Bouma: Inleiding en uitleg precisie landbouw bemonsteringstechnieken
18.30 uur Yannick Smedts: Inleiding over de mogelijkheden met bemonstering met behulp van EM38-Dualem 
19.15 uur  Pauze
19.30 uur Ton Wilgers: Inleiding over de mogelijkheden met bemonstering met behulp van Veris scan
20.15 uur Gelegenheid tot napraten
21.00 uur Afsluiting

Over What about Soil

Voor ondernemers in de agrarische sector is de bodem een belangrijk onderdeel van het rendement van hun onderneming. Ook maatschappelijk neemt de aandacht voor bodemgebruik toe. Hoe kunnen we werkelijk tot een duurzamere en vitalere bodem komen? Kan kennis over bodemleven en chemische processen leiden tot een oplossing?
 

Details Sprekers 
 

Erno Bouma

Erno werkt sinds 5 jaar als hogeschooldocent bij HAS Hogeschool voor de opleidingen Tuinbouw en akkerbouw en Horticulture & Business Management. Hij geeft les in plantgezondheid, toedieningstechnieken gewasbescherming, precisielandbouw en begeleid daarnaast projectgroepen en afstudeerders. Hiervoor heeft hij een kleine 30 jaar gewerkt in het onderzoek (WUR-PPO), de voorlichting (DLV/DLV-Meteo) bij de Plantenziektekundige Dienst en een paar jaar als sectormanager bij een softwarefirma in de Landbouw. Hij werkt 4 dagen in de week voor de HAS en de overige tijd besteed hij aan zijn eigen Agrometeorologisch Adviesbureau en AppsforAgri (een softwarebureau).


Yannick Smedts

Mijn naam is Yannick Smedts en ik ben werkzaam bij Boomkwekerij Fleuren. Sinds dat ik van de HAS af ben heb ik me volledig gefocust op het toepassen van precisie landbouw techniek in de boomkwekerij en fruitteelt sector. Nu, zo’n 5 jaar verder, hebben we al aardig wat informatie en ervaring opgedaan over bodemscans, bemesting en opbrengstmeting. De data die hier uit voort komt helpt ons als bedrijf verder. We maken keuzes om bepaalde rassen of soorten te planten aan de hand van een bodemscan en we werken samen met bedrijven uit de automotive om verdichting op te sporen. Daarnaast zijn we ook bezig om de regio én fruittelers aan precisie landbouw te helpen door het geven van lezingen, het uitvoeren van bodemscans, het adviseren in variabele bemesting en het maken van taakkaarten.


Ton Wilgers

Ton Wilgers is Precision Farming Specialist bij Vantage Agrometius. Vantage Agrometius is een bedrijf dat is gevestigd in de Meern en gespecialiseerd in precisielandbouw apparatuur en technieken. Ton is oud-student van de HAS (Tuinbouw en akkerbouw-student en afgestudeerd in 2014) en komt uit Diepenveen bij Deventer en komt zelf van een akkerbouwbedrijf. Na de HAS is Ton in dienst getreden bij Agrometius als precision farming specialist en geeft adviezen in de primaire sector over het gebruik van o.a. precisie besturingssystemen, het gebruik van drones en het verwerken van de gegevens uit de drone in taakkaarten en het gebruik van gewas en bodemsensoren.