HAS Hogeschool presenteert: What about Soil - College 11

What about soil Colleges 2018/2019 - HAS Hogeschool
donderdag, 21 maart, 2019

Locatie

HAS Hogeschool (Auditorium), Onderwijsboulevard 221, 's-Hertogenbosch

Details

17.00-21.00 uur

In de collegereeks ‘What About Soil?’ van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het 3e college van dit studiejaar komt klimaatadaptatie aan bod! 

Voor ondernemers in de agrarische sector is de bodem een belangrijk onderdeel van het rendement van hun onderneming. Ook maatschappelijk neemt de aandacht voor bodemgebruik toe. Hoe kunnen we werkelijk tot een duurzamere en vitalere bodem komen? Kan kennis over bodemleven en chemische processen leiden tot een oplossing?

Locatie

HAS Hogeschool
Auditorium
Onderwijsboulevard 221
's-Hertogenbosch


Let op! Aanmelden is niet meer mogelijk.


Programma 

17.00 uur Inloop met (gratis) lichte maaltijd
17.45 uur  Peter van Dijk
Het waterschap, het klimaat en de landbouw; weer een uitdaging
18.30 uur Gera van Os
Wat zijn de mogelijkheden van vocht en CO2-opslag in de bodem?
19.15 uur  Pauze
19.30 uur Arnold Wielinga
Welke veranderingen zien we in het stedelijk gebied op het vlak van opslag, retentie en wateroverschot door piekbuien?
20.15 uur Gelegenheid tot napraten
21.00 uur Afsluiting

Over What about Soil

Voor ondernemers in de agrarische sector is de bodem een belangrijk onderdeel van het rendement van hun onderneming. Ook maatschappelijk neemt de aandacht voor bodemgebruik toe. Hoe kunnen we werkelijk tot een duurzamere en vitalere bodem komen? Kan kennis over bodemleven en chemische processen leiden tot een oplossing?


Over Peter van Dijk

Peter van Dijk is zowel waterschapbestuurder als blauwe bessen teler en woonachtig en werkzaam in Helenaveen, Noord Brabant. Met de verandering van het klimaat komen er allerlei micro en makro veranderingen op ons af die allerlei gevolgen hebben. Om met deze veranderingen zowel binnen het waterschap als binnen het bedrijf om te kunnen gaan zijn er twee ontzettend belangrijke eenvoudige begrippen van belang: samenwerking en balans. 

In de lezing gaat Peter zowel vanuit het waterschap als vanuit het bedrijf in op deze begrippen en zal proberen aan te geven waar beide begrippen elkaar vanuit beide belangen kunnen versterken maar ook waar ze kunnen schuren. 

Over Gera van Os

Gera van Os is lector Duurzaam bodembeheer bij Aeres Hogeschool in Dronten sinds het Internationale Jaar van de Bodem (2015). Daarvoor was zij 25 jaar werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bodem- plantgezondheid bij Wageningen Plant Research (tot 2017). Na haar studies biologie (Universiteit van Amsterdam) en plantenziektekunde (Wageningen Universiteit) is zij gepromoveerd (Universiteit Leiden) op onderzoek naar het effect van teeltmaatregelen op de bodemweerbaarheid tegen schimmelziekten. 

Het college zal gaan over agrarisch bodembeheer, koolstof en klimaatverandering. Aspecten die aan de orde komen zijn de doelen van het klimaatakkoord, mitigatie van broeikasgassen en negatieve afwenteling. Aan welke knoppen kan een ondernemer draaien voor een duurzame en klimaatbestendige productie? 

Over Arnold Wielinga

Arnold Wielinga is een ervaren adviseur en projectleider (IPMA-C) klimaatadaptatie die met zijn enthousiasme en gevoel voor proces zorgdraagt voor dynamiek, kwaliteit en een gedragen doorvertaling van (water)vraagstukken in onder meer de ruimtelijke ordening. Hij is vanuit zijn inhoudelijke kennis en proceservaring een ideale sparringpartner en bruggenbouwer tussen techniek, "beleving" (de menselijke factor) en politiek. Arnold gebruikt zijn energie om te komen tot duurzame en doelmatige oplossingen (risico-benadering) tegen de maatschappelijk laagste kosten.

Vaak vindt hij deze door niet alleen de waterpartners (provincie, waterschap, gemeente en waterleidingmaatschappij) bij elkaar te brengen, maar juist ook de verschillende disciplines (water en riolering, ruimtelijke ordening - landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen -, Infrastructuur en Milieu), belangenverenigingen en inwoners (waterbewustzijn). Arnold is uitermate samenwerkingsgericht en heeft daarbij nadrukkelijk oog voor de businesscase van het (water)vraagstuk. 

De afgelopen twee jaar vervult Arnold de rol van programmaleider Water, Riolering en Klimaatadaptatie bij de gemeente Eindhoven, was betrokken bij het proces ‘Weer, een uitdaging!’ in de Regio Noordoost Brabant n.a.v. de hevige wateroverlast situaties in de periode mei – juni 2016. Sinds januari 2019 is Arnold tevens Branche Ambassadeur Klimaatadaptatie voor NL Ingenieurs.