HAS Hogeschool presenteert: What about Soil College 14

What about Soil?
donderdag, 19 december, 2019

Locatie

HAS Hogeschool (Auditorium), Onderwijsboulevard 221, 's-Hertogenbosch

Details

17.00-21.00 uur

Over What about Soil?

In de collegereeks ‘What about Soil?’ van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het 2e college van dit studiejaar staat ‘What about… stikstof en fosfaat?’ centraal. 

Gewassen hebben voedingsstoffen nodig voor een goede groei. Veelgebruikte voedingsstoffen zijn stikstof en fosfaat die onder andere in kunstmest en dierlijke mest zitten. Maar het gebruik ervan is niet ongelimiteerd. Teveel stikstof en fosfaatophoping in de bodem zorgt voor afnemend bodemleven, verminderde plantgroei en af- en uitspoeling van deze nutriënten in het oppervlakte- en grondwater. Dus hoe houden we de balans voor een vitale plant, vitale bodem én een vitaal milieu? Alles staat of valt met bewust bemesten!

Datum

Donderdag 19 december 2019, 17.00-21.00 uur

Locatie

HAS Hogeschool
Auditorium
Onderwijsboulevard 221
's-Hertogenbosch

Programma 

17.00 uur Inloop met (gratis) lichte maaltijd
18.00 uur  Gerard Ros
‘Zin en onzin rond een duurzame bodem’
19.00 uur  Pauze
19.15 uur Nick van Eekeren
‘Bodemkwaliteit voor een toekomstbestendige ruwvoederteelt’
20.15 uur Gelegenheid tot napraten
21.00 uur Afsluiting

Aanmelden is gewenst.

Over Gerard Ros

Dr. Ir. Gerard H. Ros (NMI, WUR) is onderzoeker op het gebied van bodem, water en bemesting. Hij heeft een sterke drive om de processen in de bodem te begrijpen, deze te kwantificeren en in te zetten voor een duurzaam bodemgebruik. Hij ontwikkelt nieuwe sensortechnologie om de bodemkwaliteit meetbaar te maken en is coördinator van de ontwikkeling van de Open Bodemindex, een landelijk bodemwaarderingsinstrument. Zijn kennis over duurzaam bodembeheer zet hij daarnaast in binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer als beleidsmedewerker bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook is hij werkzaam bij Wageningen Universiteit (Environmental System Analysis Group) om nieuwe kennis rond duurzaam bodembeheer te ontwikkelen.

Over Nick van Eekeren

Dr. Ir. Nick van Eekeren is senior onderzoeker en coördineert het onderzoek Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut. Hij studeerde veehouderij en grasland in Wageningen en is in 2010 gepromoveerd op het onderzoek naar “Grassland management, soil biota and ecosystem services in sandy soils”. Hij is 30 jaar werkzaam op het gebied van inhoud- en procesondersteuning bij kennisontwikkeling en –verspreiding. Sinds 1997 bij het Louis Bolk Instituut in verschillende melkveehouderijprojecten waarin hij naast onderzoek, ook studiegroepen en individuele bedrijven begeleidt. In deze projecten heeft hij een ruime ervaring opgedaan in het vertalen van onderzoek naar de praktijk en vice versa. Auteur en co-auteur van diverse wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties, waaronder recentelijk Bodemsignalen Grasland en “Global earthworm distribution diversity” in Science.