What about Soil - College 7

What about soil - college 7 - HAS Hogeschool
donderdag, 15 maart, 2018

Op donderdag 15 maart vindt er weer een nieuwe What About Soil plaats. Tijdens deze editie staat de volgende vraag centraal: welke voordelen biedt een gezonde bodem voor voedsel?

Wilt u hier ook alles van weten? Dan mag u dit college zeker niet missen!

Locatie

HAS Hogeschool
Auditorium
Onderwijsboulevard 221
's-Hertogenbosch

Tijd

Van 17.00 uur tot 21.00 uur

Programma

17.00 uur Inloop met (gratis) lichte maaltijd
18.00 uur Aan het woord: Roel van Wijk
18.45 uur Aan het woord: Jan Diek van Mansvelt
19.30 uur Pauze
19.45 uur Aan het woord: Anton Nigten
20.30 uur Gelegenheid tot napraten
21.00 uur  Afsluiting

Aanmelden

Button aanmelden college

Over What About Soil?

Voor ondernemers in de agrarische sector is de bodem een belangrijk onderdeel van het rendement van hun onderneming. Ook maatschappelijk neemt de aandacht voor bodemgebruik toe. Hoe kunnen we werkelijk tot een duurzamere en vitalere bodem komen? Kan kennis over bodemleven en chemische processen leiden tot een oplossing?

In de collegereeks ‘What About Soil?’ van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord.


Details Sprekers
 

Over Roel van Wijk

Roel van Wijk is opgeleid als biofysisch chemicus en plantenfysioloog. Hij was universitair hoofddocent moleculaire celbiologie aan de Utrecht Universiteit waar hij leiding gaf aan onderzoek op het gebied van de rol van de stofwisseling bij het ontstaan van kanker en van stress bij biologische – plantaardige en dierlijke – systemen. Hij was daarnaast in de 1980-er en 1990-er jaren ook coördinator van het universitaire centrum voor kennisoverdracht tussen nieuwe gezondheidsclaims vanuit de alternatieve geneeskunde en regulier universitair onderzoek.
Hij kwam begin 1980 in aanraking met het werk van de fysicus en Nobelprijswinnaar Schrödinger die in zijn onderzoek “What is Life” zocht naar een betere fysische verklaring voor de bijdrage van voeding aan de humane gezondheid dan tot dan toe vanuit de chemie kon worden geleverd. De fysische benadering geldt niet alleen de biologische betekenis van de plant voor mens en dier, maar wordt ook doorgetrokken door de gehele cyclus beginnend bij het bodem-ecosysteem. Het heeft geleid tot het zoeken naar methoden om de biologische organisatiegraad van voeding vast te stellen alsmede om na te gaan hoe een optimale biologische organisatie van voedingsproducten tot stand komt en ook optimaal ten gunste van de gebruiker komt. Methoden om deze biologische organisatiegraad vast te stellen, van bodem-ecosysteem tot het systeem mens worden voortdurend verbeterd. De basis van deze methoden is gelegen in de opslag van (zon)licht in levende systemen. Dit wordt nader toegelicht. De gegevens zijn gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen en worden ook beschreven in twee recente boeken: a.) “Light in Shaping Life – Biophotons in Biology and Medicine” (2014) en b.) “Biophoton Technology in Energy and Vitality Diagnostics – A Multidisciplinary, Systems Biology, and Biotechnology Approach” (2017).


Over Jan Diek van Mansvelt

Jan Diek van Mansvelt dr. sc. was bijzonder hoogleraar ‘alternatieve’ landbouw in Wageningen, waar hij de Bio-Eko-Biodyn-Permacultuur op de kaart zette. Eerder was hij directeur van de MLTS Warmonderhof, destijds op Thedingsweert, in Kerk AVezaath, bij Tiel.
Het bodem-ecosysteem, als drager van alle agrarische productie, heeft daarbij altijd centraal gestaan. De landbouw werd van grond tot mond onderzocht en onderwezen. Daarbij werden de gezondheid van het systeem en de kwaliteit van de producten steeds als voorwaarde gezien voor duurzame, mensvriendelijke landbouw. Ruime vruchtwisselingen, aangepast aan bodem en klimaat, ruwvoerrijke veevoeding, koolstofrijke mest en met mest (N) verrijkte compost als (energie & mineralen) voeding voor het bodemecosysteem, groenbemesters en de aanleg van bloemrijke bermen en hagen speelden daarin mee. Multifunctionaliteit van de landbouwbedrijven, betrokkenheid van burger-consumenten, zwaartepunt op regionale productie & consumptie, inpassing in de seizoenen (Slow Food) zijn daarbij belangrijke referentiepunten. In de onderzoek aanpak moeten circulariteit en complexiteit worden toegevoegd aan het lineaire reductionisme om van de eroderende massaproductie naar bodemopbouwende duurzaamheid te komen. In diverse publicaties heeft hij al deze aspecten behandeld.
Naast zijn onderwijs en onderzoek heeft Van Mansvelt actief meegedaan in besturen van diverse organisaties op het bovengenoemde gebied, meermaals als voorzitter. Zizn onderscheiding als officier in de orde van Oranje Nassau en zijn ere-lidmaatschap van de Biodynamische vereniging getuigen daarvan. Zijn lidmaatschap van de Russische academie van Wetenschappen getuigd van de waardering voor zijn wetenschappelijke werk.


Over Anton Nigten

Anton Nigten doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Coventry naar de samenhang tussen bemesting, voeding en gezondheid.  Hij heeft inmiddels een eigen bemesting ontwikkeld die de  nutriëntendichtheid van onze gewassen moet verhogen, en de onbalans tussen de elementen moet herstellen. De komende jaren moet deze methode uitgetest worden. Bouwstenen van deze bemesting zijn wormencompost, vulkanisch gesteentemeel en zeemineralen. Met deze hulpmiddelen kan de symbiose tussen de planten en hun microben rond de wortels hersteld worden. Daarmee kunnen de biologische en de gangbare landbouw nieuwe wegen inslaan.