Centre of Expertise Food

Het Centre of expertise Food (CoE Food) wil bijdragen aan de innovatiekracht van het food-bedrijfsleven door de kennispositie van de samenwerkende HAO’s te versterken. Het CoE Food doet dat door voldoende instroom in de opleidingen te creëren en de kwaliteit van de opleidingen actueel te houden.

Er staan 3 thema’s centraal:

  1. Gezonde product samenstelling
  2. Beleving van voedsel door de consument
  3. Duurzame productie van voedingsmiddelen

Meer informatie is te vinden op de websites:


Publicaties

Hieronder zijn de publicaties te vinden over het Centre of Experise Food.