Diensten Consumerlab

Om u te helpen betere beslissingen te nemen in het innovatieproces hebben we een aantal typen onderzoek & onderzoeksmethoden ontwikkeld, die toepasbaar zijn in verschillende fasen van dit proces. Alle onderzoeken & projecten worden op maat en in samenspraak met u opgesteld en uitgevoerd.

Ideefase:

 • Trendsessie: U wilt innoveren, maar weet niet waar u moet beginnen? In deze sessie screenen we samen de belangrijkste consumententrends en ontwikkelingen in uw branche, uiteraard met concrete voorbeelden van ondernemers die hier succesvol op inspelen.
 • Brainstorm en hands-on sessie: U heeft behoefte aan creatieve denkkracht voor nieuwe producten of diensten? In deze sessie helpen we u samen met uw consument bij het vormen van nieuwe ideeën.
 • Idee-selectiesessie: U heeft diverse ideeën, maar weet welke u verder uit zal werken? In deze sessie leggen we uw ideeën voor aan een groep consumenten en bekijken we welke in hun ogen de meeste slagingskans heeft.
 • Observatiesessie: Wat gebeurt er met uw product vanaf het moment dat het in de winkel ligt? Door middel van observaties leggen we consumentengedrag vast en analyseren we aanschaf, gebruik, aandachtspunten en ergernissen.
   
Chocolade productent - Consumerlab - HAS Hogeschool food packaging solutions - Consumerlab - HAS Hogeschool

vragenlijst groenteman - Consumerlab - HAS Hogeschool

 

Conceptfase:

 • Consumer insight onderzoek: Hoe ervaart de consument uw product? Door middel van interviews en groepsdiscussies achterhalen we waardevolle inzichten, die u kunt gebruiken voor het verbeteren van uw concept.
 • Sensorisch onderzoek: Prikkelt uw (food)concept alle zintuigen? Bij dit onderzoek kunnen we o.a. testen hoe kleur, smaak, structuur en geur onder uw consument wordt ervaren.
 • Concepttest: U wilt verdergaand onderzoek naar de consumentervaring van uw concept? Wij testen het grondig door middel van paneldiscussies, diepteinterviews, interviews, vragenlijsten.
 • Verpakkingsconcepttest: Wat doet de verpakking met uw product? Wij achterhalen het door middel van paneldiscussies, diepteinterviews, interviews en vragenlijsten.
 • Communicatieconcepttest: Hoe worden de communicatie uitingen (kleur, pay –off, logo etc.) van uw product ervaren? Zijn ze opvallend? Schreeuwerig? Welke associaties roepen ze op? Wij testen het bij uw consument.

HAS Consumerlab Logo