HAS voor bedrijven

HAS Hogeschool hecht veel waarde aan de samenwerking met het bedrijfsleven. Ons onderwijs is gebaseerd op het principe We DO IT. Elke HAS’er wordt opgeleid vanuit Waardengerichtheid, Duurzaamheid, Ondernemerschap, Internationalisering en Talentgericht leren. Wij zijn een hbo-instelling met een marktgerichte oriëntatie. Een goede aansluiting bij het werkveld staat bij HAS Hogeschool voorop. Om die reden werken wij graag met u samen.

U kunt hier mee vinden over stages en het aanbieden van stages en onze unieke afstudeerwijze genaamd: beroepsopdrachten.