Lectoraten

Lectoraten zijn kennisgroepen binnen hogescholen, die op maatschappelijk relevante terreinen de verbinding leggen tussen het onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Een lectoraat bestaat in de meeste gevallen uit een kenniskring, dat is een groep van docenten en docent-onderzoekers onder leiding van een lector.

Lectoraten hebben meerdere algemene doelen:
  • versterking van de externe oriëntatie
  • onderwijsvernieuwing
  • professionalisering van docenten
  • versterking van kennisontwikkeling en kenniscirculatie
 

HAS Hogeschool telt 14 lectoraten:
 

 
 
Dr. A. J. C. (Annet) Roodenburg
Lector Innovatieve Biomonitoring
Dr. M. (Margje) Voeten
M.Voeten@has.nl

Lector Design Methoden in Food
Dr. A. (Antien) Zuidberg
A.Zuidberg@has.nl 
 

Lector Duurzaam Produceren in de agrofoodsector 
Drs. E. (Elies) Lemkes - Straver
E.Lemkes@has.nl

Lector Eiwittransitie in voeding 
Dr. Ir. F. (Fred) van de Velde
F.vandeVelde@has.nl
 
Lector Groene Gezondheid
Dr.ir. H.W. (Herman) Peppelenbos
H.Peppelenbos@has.nl
 
Lector Healthy Farming
Dr. Ir. (Joost) van den Borne
J.vandenBorne@has.nl
 
Lector Precision Livestock Farming
Dr. ir. E. (Lenny) van Erp-van der Kooij
L.vErp@has.nl
 
Lector Nieuwe Teeltsystemen
Ir. J.A.M. (Jasper) den Besten
J.dBesten@has.nl
Lector INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig)
Dr. Ir. O. (Olga) Haenen 
O.Haenen@has.nl
Lector Future Food Systems
Ir. F.M. (Frederike) Praasterink
F.Praasterink@has.nl
Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie
Dr. P.J. (Pieter Jelle) Beers
P.Beers@has.nl
Lectoren Innovatief Ondernemen met Natuur
M.sc B.sc D. J. (Daan) Groot / M.sc B.sc E. (Erwin) van Woudenberg
D.Groot@has.nl / E.vanWoudenberg@has.nl


Afgeronde lectoraten

Hier vind je de afgeronde lectoraten van HAS Hogeschool:

Lectoraat Co-operatief en Co-creatief Ondernemerschap
Ing. R.A.M. (Roger) Engelberts
P.L. (Pierre) van Hedel

Lectoraat Location Intelligence
Ir. T. (Theo) Thewessen

Lectoraat AgroFoodMarketing
H. (Harry) van Delft

Dr. Ing. W (Wim) de Koning

Lectoraat Innovatief Ondernemen in de Paardensector
Drs. J.E.H.M. (Joep) Bartels

Lectoraat Duurzame Veehouderijketens
H.(Han) Swinkels