Lectoraten

Lectoraten zijn kennisgroepen binnen hogescholen, die op maatschappelijk relevante terreinen de verbinding leggen tussen het onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Een lectoraat bestaat in de meeste gevallen uit een kenniskring, dat is een groep van docenten en docent-onderzoekers onder leiding van een lector.
 
Lectoraten hebben meerdere algemene doelen:
- versterking van de externe oriëntatie
- onderwijsvernieuwing
- professionalisering van docenten
- versterking van kennisontwikkeling en kenniscirculatie
 
HAS Hogeschool telt 11 lectoraten:
H.L.G.M. (Harry) van Delft
 
Dr. ing. W (Wim) de Koning
 

Lectoren Co-operatief en Co-creatief Ondernemerschap
Ing. R.A.M. (Roger) Engelberts /  P.L. (Pierre) van Hedel
R.engelberts@has.nl / p.l.hedel@rn.rabobank.nl

Lector Groene Gezondheid
Dr.ir. H.W. (Herman) Peppelenbos
h.peppelenbos@has.nl

Lectoren Innovatief Ondernemen met Natuur
M.sc B.sc D. J. (Daan) Groot / M.sc B.sc E. (Erwin) van Woudenberg
d.groot@has.nl / e.vanwoudenberg@has.nl

Lector Location Intelligence
Ir. T. J. M. (Theo) Thewessen
Th.Thewessen@has.nl
Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie
Dr. P.J. (Pieter Jelle) Beers
P.Beers@has.nl

Ir. J.A.M. (Jasper) den Besten
j.dbesten@has.nl

Lector Precision Livestock Farming
Dr. ir. E. (Lenny) van Erp-van der Kooij
L.vanErp@has.nl
 

Lector Future Food Systems
Ir. F.M. (Frederike) Praasterink
f.praasterink@has.nl
Dr. A. J. C. (Annet) Roodenburg
  

Afgeronde lectoraten

Hier vind je alle afgronde lectoraten van HAS Hogeschool.

Lectoraat Innovatief Ondernemen in de Paardensector
Drs. J.E.H.M. (Joep) Bartels

- Beëindigd op 1 februari 2017

Lectoraat Biomimicry
Y. (Ylva) Poelman

- Beëindigd op 1 januari 2017 

Lectoraat Duurzame Veehouderijketens
H.(Han) Swinkels

- Beëindigd op 1 september 2016