Marketingpodium AgroFood Marketing

Het marketingpodium is een podium voor inspiratie, nieuws, diepgang en bijzondere vergezichten op het gebied van marketing. Het podium is primair een plek voor marketingdocenten om zich te voeden met nieuwe inzichten en kennis en die te bespreken en te delen met collega's.

Ook studenten met interesse voor marketing vinden er nieuwe kennis en praktijkvoorbeelden, aanvullend op het normale leerprogramma. Het podium is ook plek voor bijzondere mensen met een bijzonder verhaal of visie… En het is een ontmoetingsplek voor marketeers van alle kleuren!

Marketingpodia

Het eerst volgende marketingpodium:

Neuromarketing - de werking van het consumentenbrein

25 oktober 2018

Ga hier verder naar meer informatie en om je aan te melden.