Lectoraat Business & Enterprise Development

Het lectoraat Business & Enterprise Development richt zich op het stimuleren van (internationaal) ondernemerschap in de agrofoodsector. Het lectoraat wil de innovatiekracht van ondernemers versterken via marktgericht onderzoek. Ook gaat het lectoraat trends vertalen in daadwerkelijke kansen voor ondernemers, duurzame verdienmodellen ontwikkelen en startups in de lift zetten. Deze activiteiten moeten de sector versterken, ondernemers een sterkere positie geven in de keten en verdere verduurzaming van de sector aanjagen.

Het nieuwe lectoraat is een gedeelde leerstoel met Harper Adams University in Groot Brittannië, waar Wim de Koning benoemd is als visiting professor.

HAS Talk - ​ the Smart Challenge