Doelen lectoraat Business & Enterprise Development

Per 1 februari 2017 is Wim de Koning door HAS Hogeschool benoemd als lector Business & Enterprise Development. Het lectoraat is een vervolg op het lectoraat Innovatief Ondernemen in de Paardenhouderij van lector Joep Bartels, maar krijgt een bredere scope dan alleen de paardensector.
 

Gedeeld met Harper University

Het nieuwe lectoraat is daarnaast een gedeelde leerstoel met Harper Adams University in Groot Brittannië, waar Wim de Koning benoemd is als visiting professor. Deze gedeelde leerstoel met Harper Adams University is uniek onder de groene hogescholen. Harper Adams University is dé universiteit in Groot-Brittannië voor de agri-food keten en tuin- en akkerbouw sector.
 

Doelen lectoraat Business & Enterprise Development

Het lectoraat Business & Enterprise Development richt zich op het stimuleren van (internationaal) ondernemerschap in de agrofoodsector. Het lectoraat wil de innovatiekracht van ondernemers versterken via marktgericht onderzoek. Ook gaat het lectoraat trends vertalen in daadwerkelijke kansen voor ondernemers, duurzame verdienmodellen ontwikkelen en startups in de lift zetten. Deze activiteiten moeten de sector versterken, ondernemers een sterkere positie geven in de keten en verdere verduurzaming van de sector aanjagen.