Curriculum Vitae Herman Peppelenbos

Herman Peppelenbos HAS Hogeschool

Herman Peppelenbos werkt sinds december 2013 als lector Groene Gezondheid bij HAS Hogeschool. Hij studeerde biologie aan de Wageningen University. Zijn promotie richtte zich op postharvest fysiologie van groente en fruit.
Hij werkte 26 jaar bij Wageningen UR als onderzoeker, manager en programmaleider. De laatste jaren was hij betrokken bij projecten als ‘Cater with Care’ en ‘Meer groente en fruit is goed voor iedereen’. 
 

Grow Campus

Sinds 1 september 2017 werkt Herman 1 dag per week voor de Grow Campus om de samenwerking tussen kennisinstellingen in Den Bosch te versterken. 
 

Overige activiteiten