Lectoraat Innovatief ondernemen in de Paardenhouderij

Het lectoraat Innovatief Ondernemen bevordert samenwerking en kennisuitwisseling in de hippische sector.

Lectoraat Joep Bartels

  • Bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling met bedrijven actief in de hippische sector oa via Trendpanel Paard;
  • Via Hippische Monitor trends en ontwikkelingen binnen de sector doorlopend in beeld, van consumenten wensen tot ondernemers kwaliteiten, van kengetallen tot retailtrends. Kennis ontwikkeling en kennis verspreiding vanuit Hippische Monitor via diverse publicaties;
  • Stimuleren van innovatief ondernemerschap (onder meer participatie verkiezing Hippische Ondernemer van het Jaar);
  • Ontwikkeling en begeleiding van projecten met en voor bedrijven, organisaties en voorlopers uit de hippische sector;
  • Communicatie en marketing (activiteiten tijdens Horse Event en Ondernemerscongres);
  • Coaching van studenten topklas (HAS-breed), begeleiding studenten en colleges ondernemerschap (D&V).

Hippische Monitor 

HAS Hogeschool / HAS Kennistransfer monitoort via onderzoek, projecten en kennisuitwisseling constant de ontwikkelingen in de hippische sector. Aan de hand van diverse thema’s wordt, samen met partners, verdiepend (markt)onderzoek gedaan. Om vervolgens trends, ontwikkelingen en kansen te definiëren. Dit project heet “Hippische Monitor”. Een doorlopend project waarvan jaarlijks de thema’s worden gedefinieerd en deelprojecten geformuleerd. Met als doel: inzicht krijgen in deze thema’s (trends, ontwikkelingen, kengetallen) via deelprojecten. Om vervolgens kansen te definiëren en ondernemers op diverse manieren te inspireren, onder andere via:

- Artikelen Hippische Ondernemer (6x per jaar)

horses - HAS Hogeschool