Publicaties lectoraat Location Intelligence

Rapport Dataficatie in agrofood - Oriënterende verkenning en contouren voor acties

De agrofoodsector staat voor een transitie naar een voedselketen waarin naast economische ook maatschappelijke en ecologische waarden centraal staan. Dataficatie is hiervoor een belangrijke katalysator en biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwe, disruptieve businessmodellen in de agrofood-sector. Deze verkenning laat zien hoe dataficatie een belangrijke rol kan spelen in de transitie naar een meer waardegedreven voedselketen en bij kan dragen aan het uitgroeien van Brabant tot een van de agrofood-topregio’s in Europa.

Dataficatie in agrofood is uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), AgriFood Capital, Grow Campus, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), HAS Hogeschool en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

Hier kun je het rapport inzien.

Overige publicaties