Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovatieve technologie bij teelten in gesloten systemen zoals vertical farming.

Nieuwe mogelijkheden intensieve tuinbouw

Technologieontwikkeling op allerlei gebied opent nieuwe mogelijkheden voor de intensieve tuinbouw. Met de komst van efficiënte LED-lampen in de juiste golflengten is het mogelijk geworden in gesloten systemen planten te produceren. In deze systemen is het mogelijk hoge producties te realiseren omdat het klimaat voor de plant perfect kan worden geregeld. Schimmelziekten hebben hierin geen infectiekans en insecten komen niet makkelijk het systeem binnen, waardoor chemische bestrijdingsmiddelen niet langer nodig zijn. Omdat het systeem gesloten is gaat ook geen CO2 verloren. Water en nutriënten worden uiteraard gerecirculeerd.

Nieuwe Teeltsystemen - HAS Hogeschool

Uitdagingen

De uitdagingen zitten vooral in allerlei nieuwe mogelijkheden van planten produceren in dit soort systemen, bijvoorbeeld gericht op kwaliteit en inhoudsstoffen. Daarnaast zijn er de uitdagingen ten aanzien van voedselveiligheid, non-destructieve methoden om inhoudsstoffen te bepalen, niet-destructief monitoren met behulp van camera- en andere sensortechnieken van de groei van plant en gewas, en data-verzameling voor machine-learning toepassingen. Ook in het wortelmilieu, meestal een watersysteem, liggen uitdagingen op het gebied van meten en regelen van nutriënten. Nieuwe ion-specifieke sensoren die via IoT data delen, kunnen mogelijk op korte termijn toepasbaar worden. Tenslotte liggen er uitdagingen op het gebied van systeemontwikkeling voor cress-, microgreen- en babyleafproductie.

Kennisdelen

Het lectoraat deelt haar kennis met studenten van de HAS via gastlessen en via inbouw van kennis in reguliere onderwijsmodulen. De lector verzorgt graag gastlessen op andere instellingen en binnen bedrijven. Via onderzoek op de HAS voor en met bedrijven wordt zowel kennis gedeeld als nieuwe kennis gegenereerd. Veelal studeren studenten op dit soort onderwerpen af. In Venlo is de HAS partner van Botany en Philips in BrightBox Venlo, een open innovatiecentrum voor vertical farming. Voor het bedrijfsleven zijn er cursussen ‘telen zonder daglicht’ op de locaties Den Bosch, Venlo en Zwaagdijk en ‘hydroponics voor high-tech tuinbouw’ in samenwerking met en bij Proeftuin Zwaagdijk. Op verzoek worden in-company-cursussen verzorgd. Voor internationale belangstellenden biedt de HAS een small private online course (SPOC) aan in het Engels.

Samenwerkingsverbanden

Het lectoraat werkt nauw samen met het Nederlandse en internationale bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om de expertise te versterken.
 
BrightBox - HAS Hogeschool

BrightBox

Jasper den Besten geeft als lector Nieuwe Teeltsystemen sturing aan BrightBox, een hypermodern onderzoeks- en trainingscentrum voor gesloten meerlagenteelt. In de BrightBox kunnen alle factoren die de groei van een plant bepalen gestuurd worden. Binnen het centrum werken HAS Hogeschool, Botany en Philips Lighting nauw samen, ondersteund door de Provincie Limburg.