Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovatieve technologie bij teelten om op termijn duurzame (zero emission) productie te realiseren. 

Nieuwe mogelijkheden intensieve tuinbouw


Technologieontwikkeling op allerlei gebied opent nieuwe mogelijkheden voor de intensieve tuinbouw, juist ook als het gaat om vermindering van negatieve milieueffecten. De daadwerkelijke toepassing van deze technieken in de praktijk, in de verschillende teelten, stuit echter bij herhaling op grote problemen.Elke teelt is een uitgebalanceerd netwerk waarin gewaskeuze, hardware met de daarmee samenhangende technologieën en de benodigde kennis, ervaring en werkwijzen intensief met elkaar verweven zijn. 


Total systeem innovatie

 
Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovatieve technologie bij teelten om op termijn duurzame (zero emission) productie te realiseren. Het lectoraat zal door middel van praktijkonderzoek een methodiek proberen te ontwikkelen om stap voor stap de totale systeem innovatie tot stand te brengen. Het lectoraat zal de komende vier jaar een aantal projecten starten die globaal volgens deze cyclus worden opgezet. In het eerste jaar zullen klimaatkamers worden gebouwd en getest. Naast een bruikbare, algemene methodiek leveren de projecten dus ook een aantal daadwerkelijke applicaties op, die kunnen leiden tot marktintroductie.
 
Het lectoraat hanteert daarbij een mulidisciplinaire aanpak vanuit de volgende opleidingen van HAS Hogeschool : 
  • Tuinbouw en akkerbouw 
  • Toegepaste Biologie


Samenwerkingsverbanden

 
Het lectoraat richt zich op samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden om expertise te versterken.