Lectorraad Co-operatief en Co-creatief Ondernemerschap

De Lectorraad Coöperatief en Co-creatief Ondernemerschap draait om vernieuwend ondernemerschap met coöperatie, co-creatie en doe-lectorraad als meest voorname uitgangspunten. Wij stimuleren de gehele HAS Hogeschool op ondernemerschap, met lectoren uit de praktijk, Roger Engelberts van Imagro en Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation. Daarnaast zijn ook HAS-docenten Marnix Wolters, Mary van Hoek, Susan van Dijk en Piet Verhoeven, de man achter de Dorpscoöperatie Esbeek, betrokken in de kenniskring van deze Lectorraad. Vanuit de studenten zijn Rik Verhoeven (voorzitter) en Leon de Mooij hierbij betrokken.

Crossovers

Wij proberen partijen binnen de HAS Hogeschool met elkaar te verbinden en crossovers te bouwen zodat we met z’n allen werken aan een duurzame ontwikkeling van vernieuwend ondernemerschap door coöperatie en co-creatie.
 

Duurzame economische onwikkelingen en voedselvraagstukken

Deze Lectorraad wil een bijdrage leveren aan duurzame economische ontwikkeling en voedselvraagstukken door:

  • Het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ondernemende studenten en docenten.
  • Het verbinden van jongeren binnen de HAS Hogeschool met jongeren buiten de HAS Hogeschool en hen betrekken bij de ontwikkeling van coöperatief en co-creatief ondernemerschap.
  • Het stimuleren van de rol van het coöperatieve model bij internationale samenwerking.
  • Het volgen van de dynamiek van/bij ‘nieuwe’ coöperaties bijv. op het gebied van voedsel en energie en dit integreren in het onderwijs van de HAS Hogeschool.
  • Het bestuderen van co-creatieve modellen bij innovatieprogramma’s en nieuwe businessmodellen in de agro- en foodsector en vanuit daar tot nieuwe toepasbare concepten komen.

Daarnaast organiseert de Lectorraad activiteiten waarin studenten, docenten en het bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld worden en waarin betrokkenen worden gestimuleerd om mee te doen met coöperatief en co-creatief ondernemerschap. Denk aan inspirerende sessies voor studenten en een inspirerend podium voor docenten, zoals the BreakfastClub (aanmelden kan per mail bij Susan van Dijk).

Lectorraad 'om raad vragen'

De focus ligt op de eerste groep: Studenten kunnen altijd bij de lectorraad ‘om raad vragen’. We gebruiken nieuwe taal en denken na over nieuwe ontwikkelingen waar jongeren zich mee bezig houden in de wereld van agro, food en leefomgeving.

Doe-Lectorraad

Onze groep laat er ons op voorstaan dat we een actief doe-lectorraad zijn dat vooral externe verbindingen wilt leggen met studenten, docenten en externe verbanden buiten de HAS Hogeschool. DOEN voor en met studenten en docenten, vaak ook buiten de bestaande kaders, zoveel mogelijk ook met ondernemende partijen die uitdagen en inspireren, dat is waar deze Lectorraad om draait.


Samenvattend: deze Lectorraad…

  • …vormt een positieve beweging gericht op coöperatief en co-creatief ondernemerschap in de agrofood en daarbuiten, zowel dichtbij als veraf.
  • …levert een bijdrage aan duurzame economische ontwikkeling en voedselvraagstukken en ziet Den Bosch als coöperatief hart.
  • …gelooft in HAS Hogeschool studenten en docenten als zijnde de trekkers van ontwikkeling van nieuw ondernemerschap binnen de agrofood. 

Vragen aan het Lectorraad

Wanneer je vragen hebt, schroom dan niet om te mailen naar: rc.verhoeven@student.has.nl (Rik Verhoeven, voorzitter van de lectorraad Coöperatief en Co-creatief Ondernemerschap).


Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van recente activiteiten en heeft u interesse in waar wij ons mee bezig houden? Like ons dan op Facebook en volg ons op Twitter!

Lectorraad is mede mogelijk gemaakt

Deze internationaal georiënteerde Lectorraad is mogelijk gemaakt door de lokale Rabobanken Kring Noordoost Brabant en Rabobank Foundation in afstemming met ZLTO, LLTB, NCR en Coopnet.
Lectorraad Co-operatief en Co-Creatief ondernemerschap