Lectoraat Precision Livestock Farming

HAS Hogeschool heeft veel ervaring op dit gebied: zo bestaat er al 3 jaar een werkgroep Precisielandbouw, doet de instelling allerlei projecten met het bedrijfsleven rond (sensor)technologie in de veehouderij en gaat in september 2016 de 3e jaars minor Smart Farming van start. Het lectoraat richt zich op de dierlijke sector en besteedt vooral aandacht aan onderwerpen waarbij technologie en data in de veehouderij een centrale rol spelen. Daarnaast wil het lectoraat zich laten inspireren door andere sectoren binnen en buiten de landbouw.

Doelstelling lectoraat Precision Livestock Farming

Het lectoraat Precision Livestock Farming heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data. Door meer informatie te verzamelen over het individuele dier, kunnen ziektes voorkomen worden, worden minder grondstoffen en antibiotica gebruikt en presteren de dieren beter. Meer en vooral betere kennis van het gedrag en de gezondheidsstatus van elk dier zorgt voor een beter welzijn.

Lenny van Erp - HAS Hogeschool

Andere rol voor de veehouder

De veehouder krijgt een andere rol: in plaats van het opsporen van afwijkingen (wat een sensor vaak beter kan en continu), zal de veehouder zijn vakkennis tonen door het nemen van de juiste beslissingen op basis van alle informatie die hij of zij krijgt uit de stal. Zo kunnen dieren waar iets mee aan de hand is veel gerichter gecontroleerd worden. Dat is efficiënter en problemen worden eerder opgespoord.

Voorbeelden van (sensor)technologie

 • Stappentellers en halsmeters voor koeien
  Stappentellers en halsmeters worden gebruikt om gedrag en activiteit van individuele koeien te monitoren. Hierdoor kan gezien worden wanneer de koe tochtig is en geïnsemineerd kan worden, maar ook wanneer het gedrag van de koe afwijkt. De veehouder kan dan ingrijpen. Dit zorgt niet alleen voor een betere productie maar ook voor een beter welzijn.
 • De hoestmonitor voor varkens
  De hoestmonitor voor varkens waarschuwt wanneer er te veel varkens hoesten. De varkenshouder kan dan op tijd ingrijpen en zo is minder antibiotica nodig: goed voor de varkenshouder, de consument en voor de varkens.
 • Monitoring pluimveestal
  Een camera in de pluimveestal registreert activiteit en verdeling van de kippen. Ook hier wordt de pluimveehouder gewaarschuwd als de waardes plotseling afwijken. Problemen worden zo snel gezien en de pluimveehouder kan actie ondernemen.
 • Drones en robots
  Drones en robots worden in steeds meer sectoren ingezet, van onderwijs tot gezondheidszorg, en van akkerbouw tot ecologie. Koeien weiden met robots, monitoren van wildlife (of stropers!) met behulp van drones, trekvogels, wilde koeien of huisdieren tracken met GPS en webcams in de stal: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Onderzoek bij praktijkleerbedrijven Hoeve Boveneind en Pels Melkvee

 • Praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind
  Hoeve Boveneind, het melkveebedrijf van Wilfred de Bruijn in Herwijnen. HAS Hogeschool kan op dit praktijkleerbedrijf gedrag en activiteit van de koeien (via hals- en pootmeters) koppelen aan locatie (via het plaatsbepalingssysteem) met de technologie van Nedap. Samen met de andere data die op het bedrijf verzameld worden, biedt dit een schat aan mogelijkheden voor praktijkonderzoek binnen dit lectoraat. Ook kunnen we op dit bedrijf via een pensbolus van SmaXtec bij een deel van de koeien activiteit, temperatuur en pH in de maag meten. Bekijk ook het item op Hoeve Boveneind genaamd 'Koeien met stappentellers' van het NTR programma: de Kennis van Nu.

Lenny van Erp - HAS Hogeschool

Lenny van Erp - HAS Hogeschool

 • Praktijkleerbedrijf Pels Melkvee in Empel
  Het onderzoek dat HAS Hogeschool bij Pels doet, richt zich in eerste instantie op het in kaart brengen van activiteit en conditie van weidekoeien. Deze parameters worden gemonitord via de halsmeters en de Body Condition Score camera van DeLaval. De start van de samenwerking was op 13 april 2017 tijdens de eerste weidegang van de koeien: