Curriculum Vitae Lenny van Erp

Lenny van Erp HAS Hogeschool

Lenny van Erp is landbouwkundig ingenieur en doctor in de diergeneeskunde. Ze is gespecialiseerd in gedrag en gezondheid van landbouwhuisdieren en houdt zich vooral bezig met projecten op het gebied van precision  livestock farming (veehouderij, data en technologie). Haar promotie richtte zich op individuele verschillen in stress responses van varkens.

Minor Smart Farming

Binnen HAS Hogeschool richtte ze de Werkgroep Precisielandbouw op en initieerde de minor Smart Farming die in september 2017 voor de tweede keer van start is gegaan.

Overige activiteiten

-Bestuurslid Nederlandse Zoötechnische Vereniging
-Werkgroep Precisielandbouw HAS Hogeschool