Partnerbedrijf Cultus Agro Advies

Facts & figures Cultus Agro & Advies Partnerbedrijf HAS Hogeschool
Opgericht in: 2002
Medewerkers: 12
Producten: o.a. spuit weer wijzer, registratieprogramma gewasbescherming, teeltbegeleiding
Diensten: onderzoek, projecten, cursussen
Website: www.cultus.nl
Over: Cultus Agro Advies in Lottum is een adviesbureau en kenniscentrum voor diverse teeltsectoren van de boomkwekerij, zoals rozenteelt, laanbomenteelt, bos- en haagplantsoen en sierteelt. Het bedrijf deelt haar expertise op het gebied van teelttechnieken, gewasbescherming, bemesting, techniek en wet- en regelgeving. Cultus adviseert telers, begeleidt onderzoeksprojecten en organiseert cursussen en bijeenkomsten over teelttechnieken. Het bedrijf werkt samen met diverse (kennis)organisaties, zoals Productschap Tuinbouw en LTO.
Partner van de HAS omdat… Cultus Agro Advies is als advies- en kennisbureau een interessante partner voor de HAS. Voor studenten is het een ideale plek om toegang te krijgen tot onderzoek en kennis van bomenteelt en precisielandbouw.