Partnerbedrijf De Mukkenstal

Facts & figures

Mukkenstal - Logo - HAS Hogeschool

Plaats Leunen
Opgericht in:

boerderij in 2008 overgenomen van ouders, sinds 2013 kinderdagverblijf

Eigenaren: Paul en Monique Litjens
Veestapel:

125 stuks melkvee
85 stuks jongvee

Productie: jaarlijks 1,1 miljoen liter melk voor FrieslandCampina
Kinderdagverblijf: 13 leidsters
Extra:   boerderij met agrarische kinderopvang
Website:        

www.demukkenstal.nl

Over: De Mukkenstal is een boerenbedrijf met een kleinschalige, agrarische kinderopvang in Leunen. Op de boerderij staan melkkoeien en jongvee. Daarbij is er een kinderdagverblijf, een peuterspeelgroep, buitenschoolse- en vakantieopvang. Kinderen komen hier in contact met het boerenleven en leren in het melkveebedrijf en de moestuin waar hun voedsel vandaan komt.
Partner van de HAS omdat… De Mukkenstal is een goed voorbeeld van multifunctionele landbouw. In combinatie met een boerenbedrijf zijn de eigenaren op hun boerderij gestart met een agrarische kinderopvang.