Partnerbedrijf DSV Zaden Nederland

Facts & figures DSV Zaden Partnerbedrijf HAS Hogeschool
Opgericht: 2002-2013 Euro Grass, sinds 2014 DSV Zaden Nederland
Sales director: Jos Deckers
medewerkers: 470 wereldwijd
Producten: graszaden voor voeder- en recreatiedoeleinden, bodemverbeteraars, groenbemesters, granen en koolzaad en maïsrassen
Extra: adviezen en diensten voor optimaliseren bedrijfsvoering
Website: www.dsv-zaden.nl
Over: DSV Zaden Nederland is sinds 2014 de nieuwe naam voor Euro Grass BV. Het bedrijf, gevestigd in Ven-Zelderheide in de gemeente Gennep, is een dochterbedrijf van de ‘Deutsche Saatveredelung AG’, DSV . DSV is wereldwijd actief op het gebied van veredeling, zaadproductie, advies en marketing van landbouwzaden. DSV Zaden Nederland besteedt veel aandacht aan de veredeling van grassen. In januari 2014 is een nieuw weidemengsel gelanceerd dat meer melkeiwit uit gras moet opleveren. Op de recreatiemarkt blijft SV Zaden Nederland actief onder het merk Euro Grass.
Partner van de HAS omdat… DSV is een groot internationaal bedrijf dat wereldwijd graszaden levert. DSV Zaden Nederland heeft toegang tot succesvolle veredelingsprogramma’s en productinnovaties en is daarom in meerdere opzichten een inspirerende leerplek voor studenten.