Partnerbedrijf Feed Design Lab

Facts & figures

Feed Design Lab Partnerbedrijf HAS Hogeschool

Plaats Venlo
Opgericht in: 1987
Directie: Trudy van Meegen
Grondleggers Vitelia, Dinnissen DSM, Imtech en HAS Hogeschool
Netwerk: samenwerking met meer dan 50 Europese bedrijven
Website:         www.feeddesignlab.nl
Over: Feed Design lab is een internationaal onderzoeks- en educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming op het gebied van de diervoederindustrie. Het Lab is opgericht met het oog op de snel toenemende, wereldwijde voedselbehoefte en treedt op als kartrekker in projecten waarin wordt gewerkt aan een duurzame eiwitketen in 2020. Onderzoekers en ondernemers kunnen gebruikmaken van de aanwezige faciliteiten en werken er op diverse fronten aan vier programmalijnen: alternatieve grondstoffen, nieuwe technologie, gezondheid en welzijn, efficiëntie en milieu. Het is een kenniscentrum met grote ambities, waar wereldwijde kennis wordt samengebracht.
Partner van de HAS omdat…

Feed Design Lab brengt wereldwijde kennis op het gebied van diervoederontwikkeling samen. Vanuit een Euregionale focus werkt het Lab aan haar internationale ambities en vervult het een cruciale rol in het toegepast onderzoek naar optimale diervoeders. Zowel als kenniscentrum als fysieke onderzoeksfaciliteit is Feed Design Lab van grote waarde voor onze studenten.