Partnerbedrijf Maatschap Klopman

Facts & figures Klopman Vleeskalveren - Logo - HAS Hogeschool
Opgericht: 1978, maatschap sinds 2006,
in 2009 nieuwbouw in LOG Witveldweg
Eigenaar: Arjan en Jan Klopman
Medewerkers: een weekendmedewerker, af en toe uitzendkrachten
Veestapel: 1168 vleeskalveren, verdubbeling na bouw tweede stal
Omzet: 1,7 miljoen
Plaats Grubbenvorst
Website: www.vleeskalveren.nl
Over:  Maatschap Klopman is een modern vleeskalverenbedrijf in Grubbenvorst. Omdat uitbreiden van het ouderlijk bedrijf in Hegelsom niet mogelijk was, werd een megastal gebouwd in het Landbouwontwikkelingsgebied (|LOG) Witveldweg. Deze nieuwe stal is volledig geautomatiseerd; ventilatie, voerinstallatie en reiniging van de opslagtanks worden vanuit kantoor geregeld. Een houtsnipper verbrandinstallatie zorgt voor de verwarming en een staldak met 700m2 zonnepanelen voor energie in de stal plus nog eens 35 huishoudens. Dierenwelzijn en duurzaam produceren zijn uitgangspunt bij Maatschap Klopman. Om de duurzame werkwijze winstgevend te houden, wordt er gewerkt aan een verdubbeling van de veestapel en de bouw van een tweede stal. Ook zijn er plannen voor mestwerking op bedrijfsniveau en projecten die te maken hebben met diergezondheid.
Partner van de HAS omdat… Maatschap Klopman is een vooruitstrevend en diervriendelijk vleeskalverenbedrijf waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Eigenaar Arjan Klopman is zelf afgestudeerd aan de HAS in Den Bosch. Hij bouwde de moderne varkensstal volgens plannen die hij ontwikkelde tijdens zijn laatste studiejaar als student van de prestigieuze Topklas Ondernemen.