Partnerbedrijf Maatschap Verhoijsen-Verstappen

 

Facts & figures Maatschap Verhoijsen-Verstappen - partnerbedrijf HAS Hogeschool
Opgericht in: 1983
Eigenaren: John en Truus Verhoijsen-Verstappen
Veestapel: 1260 zeugen, 6500 vleesvarkens, 60000 vleeskuikens
Website: http://www.varkensgilde.nl/
Over: Maatschap Verhoijsen-Verstappen is een gemengd bedrijf met zeugen, vleesvarkens en vleeskuikens. Het bedrijf is gesitueerd aan de rand van het dorpje Beringe in de Gemeente Peel en Maas en is eigendom van John en Truus Verhoijsen-Verstappen. Bij dit moderne varkensbedrijf wordt gewerkt vanuit liefde voor de varkens. Het Maatschap heeft een open karakter en eigenaar John toont grote maatschappelijke betrokkenheid met als doel draagvlak te creëren voor de agrarisch sector, zowel in de eigen  regio als daarbuiten.
Partner van de HAS omdat… Maatschap Verhoijsen-Verstappen valt op wegens haar maatschappelijke betrokkenheid. Het bedrijf hecht er belang aan de varkenssector op een eerlijke manier naar buiten te brengen. Eigenaar John Verhoijsen is actief als lid van diverse brancheverenigingen en neemt ook als politicus actief deel aan het publieke debat.