Partnerbedrijf Paletti Growers

Facts & figures Paletti
Plaats: Zuidoost Nederland
Opgericht in: 2011
Eigenaren: Coöperatie
Producten: Diverse soorten bloemen en potplanten
Afzetgebied: Europa en voor sommige producten een deel van de wereld
Website: www.palettigrowers.com
Over Paletti Growers is een coöperatie van 20 bloemen- en plantenkwekers uit Zuidoost Nederland en een stukje aanliggend Duitsland. Het hoofddoel van de coöperatie is het versterken van de positie van de bloemen en plantenkwekers in het genoemde gebied. Ervaringen, kennis en kunde uitwisselen en dus samen slimmer worden zijn de andere doelen. Onderwerpen die de aan de orde zijn binnen Paletti Growers zijn: gezamenlijke logistiek, beursdeelname en gezamenlijke inkoop. Het ondernemersprogramma, waarbij bij elkaar in de keuken wordt gekeken is voor de deelnemers een belangrijk aspect van de samenwerking. Onderwerpen die door werkgroepen binnen Paletti Growers worden opgepakt zijn: ‘duurzame teeltstrategieën’, ‘ondernemerschap met toekomstperspectief’ en ‘automatisering en data’.
Partner van de HAS omdat… Voor zowel Paletti Growers als studenten die een tuinbouw gerelateerde opleiding volgen, is het interessant om met elkaar kennis te delen en te ontwikkelen. Voor studenten zijn er diverse terreinen waarop gewerkt kan worden, zoals innovatie, teelt- en productoptimalisatie, automatisering, robotisering, haalbaarheidsstudies, kwaliteitsborgingssystemen, duurzaamheid, gewasbescherming etc. De diversiteit van bedrijven binnen Paletti Growers maakt dat de samenwerking met de HAS voor studenten op verschillende gebieden interessant is. Maar ook de coöperatie als samenwerkingsvorm is interessant voor de HAS-studenten.