Partnerbedrijf VOF Custers-Keursten

Facts & figures   

VOF Custers Partnerbedrijf HAS Hogeschool
Opgericht in: 1968 (boederij bestaat al sinds 1900)
Eigenaren: Harold en Jacqueline Custers-Keursten
Medewerkers: 1 parttimer
Veestapel: 195 melkkoeien, 130 stuks jongvee
Oppervlakte: 73 hectare
Website: www.melkveebedrijfcusters.nl
Over:  Custers is een melkveebedrijf in Oirlo in de Gemeente Venray in Noord-Limburg. Het familiebedrijf wordt gerund door Jacqueline en Harold Custers-Keursten en is gevestigd op de plek waar de overgrootouders van Harold rond 1900 een boerderij kochten. De boerderij heet nog steeds Stienenhof. In 2011 bouwde het bedrijf een nieuwe ligboxenstal die aan alle hedendaagse eisen voldoet. Harold en Jacqueline hechten veel waarde aan een duurzame en verantwoorde melkproductie, niet alleen binnen hun eigen bedrijf, maar ook de keuze om te leveren aan FrieslandCampina is bewust gemaakt. FrieslandCampina garandeert net als Custers dat hun product op verantwoorde wijze tot stand is gekomen.
Partner van de HAS omdat… Custers-Keursten is een actief en modern bedrijf dat erg betrokken is bij het onderwijs en veel met stagiaires werkt. Bovendien is het een open bedrijf dat erop inzet aan de buitenwereld te laten zien hoe een melkveebedrijf te werk gaat. Dat, gecombineerd met het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, maakt dit familiebedrijf tot een goede partner voor de HAS.