Lectoraat AgroFood Marketing

De consument speelt een steeds grotere rol in de ontwikkelingen binnen de agrofoodsector en drukt nadrukkelijk haar stempel op het gedrag van producenten, de producten, de innovatie en de communicatie. Om die interactie met de klant goed in te richten en te organiseren kan de sector meer en professionelere marketing gebruiken. Een sterkere consumentgerichtheid van (toekomstige) ondernemers is daarvoor een must. Want door het goed begrijpen van consumentbehoeften zijn agrofoodbedrijven veel beter in staat de voedingsconcepten van de toekomst te ontwikkelen. Het lectoraat AgroFood Marketing wil deze professionaliseringsslag graag stimuleren en ondersteunen.

Ondernemen vanuit de markt en consument

Het lectoraat is recent gestart aan een 2e termijn. 4 jaar geleden startte Harry van Delft als lector om de marktgerichtheid van de agrofoodsector te vergroten. De agrofoodsector is nu, meer dan ooit, op zoek naar mogelijkheden om  vanuit het perspectief van de markt en de consument te ondernemen. Die ontwikkeling willen we graag verder vormgeven en versterken. Vandaar dat we nu meer focus aanbrengen op kennis van korte(re) ketens en consumentengedrag daarin. Dat moet helpen om de agrofoodsector verder te professionaliseren als een markt- en klantgerichte ondernemende sector.

Kennis over korte ketens

De behoefte aan transparantie bij consumenten en digitalisering zorgen ervoor dat we met meer korte ketens te maken krijgen. Ketens met, in veel gevallen, slechts één schakel tussen producent en consument. Op dit moment is er nog weinig kennis over consumentengedrag in kortere ketens en weten we niet goed waarom het ene business-initiatief wel werkt en het andere niet. Het lectoraat wil zich de komende jaren richten zich op het verder ontwikkelen van deze kennis  via twee routes:

  • Kijkend vanuit het perspectief van de consument, naar de Consumer-insights. Het gaat hier om het kennen en beter begrijpen van het oriëntatie- en koopgedrag van consumenten in korte(re) ketens
  • Kijkend vanuit het perspectief van ondernemers in kortere ketens wordt een Korte Keten Monitor ontwikkeld. Doel hierbij is om  kennis van succes- en faalfactoren, van de verschillende korte-keten-businessmodellen, te ontrafelen en beter in kaart te brengen. Zowel in nationaal als internationaal perspectief.

HAS Consumerlab: de consumenten-connectie in AgroFood

Het lectoraat AgroFood Marketing is sterk verbonden met het in 2016 gestarte HAS Consumerlab Binnen het lab worden consumentenonderzoeken uitgevoerd door HAS-studenten en -docenten. Veel agrofood-ondernemers hebben de weg naar het lab inmiddels al gevonden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOODTrendpanel

HAS Food-Opleidingen vinden het belangrijk te weten welke ontwikkelingen er spelen in de FOOD-sector. Met het Food Trendpanel onderzoeken we welke trends belangrijk en relevant gevonden worden door bedrijven  in de voedingsmiddelensector. Informatie over die trends zorgt ervoor dat het onderwijs goed aangesloten blijft bij de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Meer dan 100 bedrijven vullen de enquête in over vier thema’s: duurzaamheid, innovatie, consument en gezondheid. Elk jaar worden in de 4 thema’s een groep van terugkerende vaste vragen gesteld en er zijn wisselende verdiepingsvragen. De terugkerende vragen geven een indicatie van de verschuivingen in de trends over de jaren. De verdiepingsvragen gaan in op onderwerpen die veel in de belangstelling staan dat jaar. De resultaten worden ook gedeeld met de deelnemende bedrijven.