Lectoraat Design Methoden in Food

Het lectoraat Design methoden in Food richt zich primair op:
•    het stimuleren van het gebruik en toepassen van design methoden
•    het gemakkelijk maken van het gebruik en toepassen van design methoden

Design methoden (methoden gebaseerd op design thinking) zijn zeer bruikbaar om antwoorden en oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen die wij tegenkomen in de agri- en food sector.
Design methoden geven je heldere inzichten in de wensen en het denken van consumenten op het gebied van gezonde en duurzame voedselkeuzes. Met deze inzichten ontwerp je effectievere oplossingen voor complexe problemen.
Design methoden geven zicht op onderliggend menselijk gedrag. Hierdoor, ontwerp je oplossingen en antwoorden die meer impact en marktsucces hebben dan wanneer je sec ontwerpt vanuit kennis van sectoren, producten en markten. 

Ook al zijn er niet veel cijfers bekend, er wordt altijd geroepen dat slechts 10% van alle innovaties succesvol is. Winger en Ray (2006, Food product innovation) noemen een succeskans van 10% van food concepten die de markt halen. John Stanton heeft onderzoek gedaan en gevonden dat gemiddelde 66% van alle 1500 nieuwe food introducties tussen 2010 en 2012 (Mintel Global NPD) na 1,5/2 jaar nog op de markt staan (Management (2016), Food Innovation, the good, the bad and the ugly). Dit betekent dat de meeste food concepten waarschijnlijk al sneuvelen voordat ze überhaupt op de markt komen.

Design methoden kunnen dus ingezet worden om marktsucces van zinvolle agro-food innovaties te vergroten. Daarnaast is het huidige agro-food systeem onvoldoende gericht op een duurzame wereld. Het doel van het lectoraat is om zo veel mogelijk agro-food innovaties te ontwerpen die ook gericht zijn op verduurzaming van systemen.

De focus van het lectoraat richt zich primair op zinvolle food-innovaties die consumenten bewegen in de richting van duurzaam en gezond eten. Het lectoraat maakt daarbij onder andere gebruik van innovatieve nieuwe technologieën en nieuwe ingrediënten, zoals bv 3D food-printing en plantaardige reststromen.

Het lectoraat heeft de volgende doelstellingen:

  • Onderzoek doen naar bestaande innovatiemethoden in de agrofoodsector en de relatie met de kans op succes in de markt
  • Op basis van design methoden simpele en werkende design tools ontwikkelen en testen (zie project AUTO model)
  • Nieuwe design methoden ontwikkelen gericht op positieve verleiding van ‘zinvolle’ innovaties, gebruikmakend van bestaande kennis in Nederland over nudging en verleiden (zie project Ontwikkeling verleidingsmodel)
  • Werken aan innovatieprojecten met betrekking tot oude versus nieuwe methoden om betekenisvolle innovaties tot stand te brengen voor consumenten. De focus ligt daarbij op gezondheid, duurzaamheid of sociale aspecten, waarbij nieuwe technologieën en/of ingrediënten samenkomen (zie Project 3D-printen in de zorg)

Inaugurele rede Antien, 4 juni 2019