Lectoraat Design Methoden in Food

Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op onderzoek naar design-methoden die ervoor zorgen dat meer food-innovaties met succes de markt halen. Nu is het percentage succesvolle innovaties te laag. De focus ligt daarbij op zinvolle food-innovaties die consumenten bewegen in de richting van duurzaam en gezond eten.

Het lectoraat maakt daarbij zo veel mogelijk  gebruik  van nieuwe technologieën en nieuwe ingrediënten, zoals bv 3D food-printing en plantaardige reststromen.
 

Het lectoraat heeft de volgende doelstellingen:

 • Verdiepend onderzoek doen naar verschillende bestaande innovatiemethoden in de agrofoodsector en de relatie met de kans op succes in de markt
 • Onderzoeken of de nieuwe methode ‘design-driven innovation’ de potentie heeft om de kans op succes in de markt te verhogen en deze verder ontwikkelen
 • Gedrag van mensen positief verleiden met ‘zinvolle’ innovaties, gebruikmakend van bestaande kennis in Nederland over nudging en verleiden
 • Werken aan innovatieprojecten met betrekking tot oude versus nieuwe methoden om betekenisvolle innovaties tot stand te brengen voor consumenten. De focus ligt daarbij op gezondheid, duurzaamheid of sociale aspecten, waarbij nieuwe technologieën en/of ingrediënten samenkomen.
   

HAS Talk - the Consumer Challenge

Kenniskring Lectoraat Design Methoden in Food

Het lectoraat heeft naast lector Antien Zuidberg een kenniskring waaraan docenten en docent-onderzoekers/ontwerpers van de hbo Bachelor opleidingen Food Innovation, Voedingsmiddelentechnologie, maar ook International Food & Agribusiness en Dier- en veehouderij een actieve bijdrage leveren. 

Tevens werkt het nieuwe lectoraat nauw samen met andere lectoraten zoals:

 • Lectoraat AgroFood Marketing,
 • Lectoraat Voeding en Gezondheid,
 • Lectoraat Groene Gezondheid,
 • Lectoraat Future Food Systems en
 • mogelijk het nieuwe lectoraat Duurzaam Produceren.