Lectoraat Future Food Systems

Lector Future Food Systems Frederike Praasterink sprak op donderdag 22 februari 2018 haar inaugurele rede uit. Een vliegende start die het vervolg is op al een jaar lang werken en ontwikkelen binnen dit nieuwe lectoraat wat per september 2016 gestart is aan HAS Hogeschool.

Hieronder een kort verslag van het symposium wat georganiseerd is rondom de inaugurele rede.

Symposium Future Food Systems

Eind 2017 hebben HAS Hogeschool en Fontys Academy for Creative Industries (ACI) de krachten gebundeld om een Masterclass Future Food Systems te creëren. Studenten van beide academische instellingen gingen aan de slag met het ontwerpen van concepten voor duurzame voedselsystemen. Dit werd gedaan in opdracht van een aantal vooraanstaande organisaties en ondernemingen zoals het Voedingscentrum, Agrifood Capital en de Provincie Noord-Brabant.

De resultaten werden gepresenteerd tijdens het Symposium Future Food Systems in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Masterclass Future Food Systems

Tijdens 6 bijeenkomsten hebben deelnemers via een aantal van de meest innovatieve denkers inzicht gekregen in het huidige globale en lokale voedselsysteem. Lector Frederike Praasterink van HAS Hogeschool bracht hen de beginselen van het omgaan met voedselsystemen bij. Linda Hofman en Christianne Heselmans van Fontys ACI gaven workshops over de methodiek van Sustainable Futures. Zij hebben deze specifieke methodiek ontwikkeld om bedrijven in staat te stellen vanuit een positieve focus toekomstige dilemma's tegemoet te treden. Deze methodiek is inmiddels grondig getest, onder meer tijdens de Design Develop Transform Conference in juni 2017 in Brussel en Antwerpen.

Tijdens de Masterclasses werkten studenten en docenten in multidisciplinaire teams aan verschillende projecten die verband houden met verschillende aspecten van het voedselsysteem. De unieke samenwerking tussen de creatieve industrie en agrofood business leidde tot een aantal innovatieve oplossingen om waarde voor voedselsystemen te creëren.

Future Food Toekomstvisies

Op donderdag 22 februari jl. presenteerden 7 teams hun future food toekomstvisies. De visies zijn ontwikkeld in samenwerking met Floating Farm, Global Alliance for Improved Nutrition, Agrifood Capital, de Provincie Noord-Brabant, Voedingscentrum en de Ware Prijs. Howard Giddings, deelnemer aan de Masterclass en student Horticulture & Business Management bespreekt ook de visie van de provincie op duurzaam voedsel met Annemarie Spierings, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant en portefeuillehouder van Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur.

HAS Talk - The Circulaire Challenges

Visie Brabant Agrofood 2050

Verdienen we in 2050 het geld met de productie van voedsel en kennis voor de wereldmarkt? Of groeit Brabant uit tot de specialist in kringlooplandbouw? Zijn de ‘Googles’ van vandaag de supermarkten van de toekomst? Of is de Brabantse inwoner zelf boer?
BrabantAdvies ontwikkelde met bureau Wing 4 toekomstbeelden van Agrofood Brabant in 2050 in opdracht van provincie Noord-Brabant. Dit is gebeurd met deskundigen van kennisinstellingen, zoals Frederike Praasterink, lector HAS Hogeschool, agrofoodbedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. 
Lees het interview: lector Frederike Praasterink nam deel aan toekomstverkenning Brabantse agrofood. 

Bekijk de korte film voor een toelichting op de scenario’s.

Voor meer informatie, bekijk de website van Brabant Advies.