Inaugurele rede Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Dr. Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem bij HAS Hogeschool, heeft op 9 mei in Villa Flora in Venlo haar inaugurele rede gegeven. Dit deed ze op een bijzondere manier: alle genodigden gingen met een denkbeeldige tijdmachine vooruit naar het jaar 2030 waar ze Judith ontmoetten. Judith keek vervolgens terug naar het jaar 2019 en stelde dat ze hoopt dat de sector in de tussenliggende jaren bereikt heeft dat alle agrarische bodems in Nederland duurzaam beheerd worden door verschillende aanpakken te combineren. Om dit te illustreren schetste ze een beeld van hoe de agrarische onderneming er in 2030 uitziet. Met het lectoraat wil ze hieraan bijdragen.

HAS University of Applied Sciences

Judith gaf in het kader van haar inaugurele rede de krant GCL Next uit. Deze krant heeft als datum 9 mei 2030. Alle aanwezigen ontvingen een gedrukt exemplaar van deze krant en hierin konden ze de inhoud van haar rede teruglezen.


Of bekijk de digitale versie van GCL Next

Wil je meer de diepte in? Hier vind je het documentPDF iconLang leve de bodem - Judith van de Mortel - 2019.pdf met alle achtergrondinformatie die Judith gebruikt heeft voor haar rede.