Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

HAS Hogeschool heeft samen met Naturalis het lectoraat Innovatieve Biomonitoring opgezet. Met dit nieuwe lectoraat wil HAS Hogeschool bijdragen aan het beschermen en behouden van onze biodiversiteit. Meer dan ooit staat dit onder druk. Ontwikkelingen als intensieve landbouw, urbanisatie en klimaatverandering hebben de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten ongewenst snel doen afnemen met alle nadelige gevolgen van dien voor ons ecosysteem. Het wordt daarom steeds belangrijker om de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen te meten en effecten van ingrijpen te monitoren. 

Doel van het lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Zoals de naam doet vermoeden, heeft het lectoraat tot doel om innovatieve technieken voor biomonitoring toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, te valideren én verder mee te ontwikkelen. De uitdaging daarbij is op zoek te gaan naar nieuwe onverwachte slimme combinaties en toepassingen van technieken die het detecteren en monitoren van soorten eenvoudig(er) maken en bijdragen aan het vroegtijdig en effectief inzetten van (natuur)beschermingsmaatregelen.

Onderzoeksprogramma

Aansluitend op de expertise van Naturalis, richt het lectoraat zich in 1ste instantie op 2 specifieke technieken voor soortherkenning:

 1. (environmental) DNA
 2. automatische beeld- en geluidsherkenning

Beide technieken lenen zich uitstekend voor toegepast onderzoek.
Daarnaast richt het programma zich op 3 specifieke soortgroepen:  

 1. (invasieve) exoten
 2. zeldzame en/of beschermde soorten die moeilijk te detecteren zijn
 3. pesten en plagen

Midden in de praktijk

De onderzoekslijnen van het lectoraat worden direct verbonden met de leerlijnen in het onderwijs. Zo profiteren studenten van opgedane kennis en ervaring en kunnen zij via echte praktijkopdrachten actief bijdragen aan het verder vergroten daarvan. Daarbij zet het lectoraat sterk in op samenwerking binnen en buiten HAS Hogeschool met:

 • lectoraten
 • kenniscentra
 • waterschappen
 • overheid
 • bedrijfsleven
 • andere onderwijsinstellingen

Naturalis als partner

Uniek voor dit lectoraat is de samenwerking met Naturalis, hèt biodiversiteitsinstituut in Nederland. Van oudsher is Naturalis een bekende partner van universiteiten en academische instituten in het doen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met het mede opzetten van het lectoraat ‘Innovatieve Biomonitoring’ bij HAS Hogeschool maakt Naturalis zich nu ook sterk voor toepassingsgericht onderzoek. In de kenniskring leveren medewerkers van Naturalis Biodiversity Center een actieve bijdrage.