Jouw stem bepaalt! Wint jouw favoriet in de categorie Duurzame Samenwerking Non-profit die HAS Award?

Nieuws 6 juni 2018
genomineerden Non-profit HAS Year Event 2018

De genomineerden in de categorie Duurzame Samenwerking Non-Profit zijn:

 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch,
 • Staatsbosbeheer en
 • Bosgroep Zuid-Nederland.

HAS Hogeschool presenteert: het HAS Year Event 2018 met de jaarlijkse uitreiking van de HAS Awards in 4 categorieën: Jong & Ondernememd, Duurzame Samenwerking MKB, Grootbedrijf en Non-profit. 
Bekijk video’s van de genomineerden op www.hasyearevent.nl en stem op jouw favoriet! Stemmen kan tot 14 juni.


De genomineerden in de categorie Duurzame Samenwerking Non-profit zijn:

 1. Bosgroep Zuid-Nederland: Studenten onderzoeken de Beegder- en Hornerheide 

  Bosgroep Zuid-Nederland is een onafhankelijke coöperatieve vereniging van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Ze adviseren en ondersteunen leden bij het duurzaam ontwikkelen, beheren en in stand houden van bos en natuur. De samenwerking met HAS Hogeschool is tweeledig waarbij beide organisaties profiteren van de aanwezige deskundigheid en mogelijkheden. Aan de ene kant verzorgt Bosgroep Zuid-Nederland excursies en gastcolleges voor HAS-studenten. Aan de andere kant doen studenten onderzoeksprojecten en lopen stage bij de Bosgroepen. Een voorbeeld van een project is het onderzoek dat studenten doen op de Beegder- en Hornerheide. Binnen dit gebied onderzoeken studenten de terreinen van verschillende eigenaren met een grote verscheidenheid aan verschillende biotopen op het voorkomen van waardevolle natuur, belangrijke soorten en waardevolle landschapselementen.
   
 2. Gemeente ’s-Hertogenbosch: Studenten monitoren nieuw natuurgebied het Kanaalpark

  ’s-Hertogenbosch is de hoofdstad van Noord-Brabant en hoofdplaats van Gemeente ’s-Hertogenbosch. HAS Hogeschool werkt al vele jaren samen met Gemeente ’s-Hertogenbosch op allerlei manieren. Op dit moment zijn ze onder meer partners binnen de Grow Campus, een platform dat bedrijven in de agrofoodsector de mogelijkheden biedt ambities te verwezenlijken en hun toppositie in de sector te versterken of te creëren. Verder lopen er verschillende afstudeeropdrachten zoals Landbouw geeft energie!, een onderzoek naar de transitieopgave van de Rosmalense, Geffense en Lithse polder, en het Kanaalpark, waarbij studenten monitoren hoe dit nieuwe natuurgebied zicht ontwikkelt.
   
 3. Staatsbosbeheer: Studenten stellen toekomstbestendig begrazingsplan Sallandse Heuvelrug op

  Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland dat het groene erfgoed van ons land ontwikkelt en beschermt. HAS Hogeschool werkt nu 3 jaar samen met Staatsbosbeheer en inmiddels hebben studenten 3 afstudeeropdrachten en 4 onderwijsprojecten met studenten uit verschillende jaren met hen gedaan. Een van de projecten is het Begrazingsplan Sallandse Heuvelrug. 3 studenten Toegepaste Biologie hebben vorig jaar een begrazingsplan opgesteld dat ertoe heeft bijgedragen dat we samen met de provincie hebben kunnen onderbouwen hoe we de komende 18 jaar op een effectieve manier met schapen, geiten, koeien en andere grazers het heideherstel en heidebeheer op de Sallandse heuvelrug zullen gaan uitvoeren. De afgelopen jaren hebben HAS Hogeschool en Staatsbosbeheer ook samen met natuurboeren een opleiding ontwikkeld: Natuurbeheer en ondernemerschap.
   

Programma en aanmelden

Bekijk hier het programma van het HAS Year Event 2018 en meld je aan!