Opleiding Bedrijfskunde en agribusiness heet nu Bedrijfskunde en agri-foodbusiness

Nieuws 12 september 2017
Naamswijziging BA

“De nieuwe naam Bedrijfskunde en agri-foodbusiness geeft nu écht aan waar de opleiding voor staat.”

De opleiding Bedrijfskunde en agribusiness van HAS Hogeschool in Den Bosch en Venlo heet sinds 1 september Bedrijfskunde en agri-foodbusiness. Deze Nederlandstalige opleiding heeft in Venlo ook een Engelstalige variant die ook een nieuwe naam krijgt: Business Management in Agriculture & Food. De behoefte om de naam te wijzigen ontstond omdat de opleiding zich richt op bedrijfskundige functies in de volle breedte van de agrofoodsector: naast agrarische productie ook de verwerking, handel, vermarkting, distributie en dienstverlening. De naam dekte dus de lading niet helemaal goed. Beide varianten blijven wel gewoon vallen onder het landelijke CROHO Bedrijfskunde en agribusiness.

Kruisbestuiving tussen agro en food

“Met de oude naam Bedrijfskunde en agribusiness trok de opleiding altijd veel studenten uit het primaire deel van de agrofoodketen”, legt opleidingsdirecteur Martine Overdijk uit. “Vooral studenten die thuis een agrarisch bedrijf hadden schreven zich voor de opleiding in. Maar daarnaast passen studenten met een passie voor food die zich graag willen specialiseren in de commerciële kant daarvan even goed in de opleiding: juist de kruisbestuiving van die twee groepen is erg waardevol. De nieuwe naam Bedrijfskunde en agri-foodbusiness geeft nu écht aan waar de opleiding voor staat en biedt ons de mogelijkheid onze sterke punten te benadrukken, zoals betrokken docenten, real-life projecten en een hoge baanzekerheid.”

Naamswijziging BA

Generalist én specialist

Een student aan de opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness of de Engelstalige variant Business Management in Agriculture & Food wordt opgeleid tot zowel generalist als specialist. Generalist omdat hij een brede kennis heeft van bedrijfskunde en alles wat daarbij hoort, specialist omdat hij zich tijdens zijn studie focust op de agrofoodsector. Martine: “De markt zit te springen om professionals die zowel bedrijfskundig als ‘groen’ geschoold zijn. Deze unieke combinatie maakt onze afgestudeerde studenten gewilde young professionals. Ze spreken de taal van de sector, wat hen tot goede gesprekspartners maakt die flexibel zijn en in de gehele agrofoodketen aan de slag kunnen.”

Nieuwe wervingscampagne

HAS Hogeschool is op 1 september een gloednieuwe scholierencampagne gestart: Bekijk ‘m op www.hashogeschool.nl. Op bijgevoegde foto die hoort bij deze nieuwe campagne staan 2 studenten van de opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness.