Studenten bijten zich binnen minor vast in ecosysteemdiensten Goeree-Overflakkee

Nieuws 19 juni 2017
HAS Hogeschool Zuidwestelijke Delta

"Het gedachtegoed van ecosysteemdiensten staat in de minor centraal: ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur ons levert."

Goeree-Overflakkee wordt op dit moment onder de loep genomen door 18 derdejaars studenten van verschillende opleidingen van HAS Hogeschool. Niet héél Goeree–Overflakkee natuurlijk, maar specifiek de ecosysteemdiensten op het eiland. Op 1 mei ging de tien weken durende minor ‘Ecosystems and their value to society’ van start.

Expertises die elkaar aanvullen

Het gedachtegoed van ecosysteemdiensten staat in de minor centraal: ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur ons levert. De studenten van de HAS pakken enkele complexe ruimtelijke projecten aan voor de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Dat ze van verschillende opleidingen zijn is een meerwaarde: juist de combinatie van elkaar aanvullende expertises zorgt ervoor dat de studenten komen tot de innovatieve ideeën die bij dergelijke complexe vraagstukken nodig zijn.

Kennismaken met het eiland

De tweede week van de minor gingen de studenten naar Goeree-Overflakkee. Tijdens dit bezoek maakten ze kennis met het eiland en zich te lieten informeren over de verschillende ecosysteemdiensten. Inspirerende bezoeken aan het Waternoodmuseum, het waterleidingsbedrijf Evides, het Inspiratiecentrum van Rijkswaterstaat en het Visinnovatiecentrum in Stellendam introduceerden hen in het eiland, haar bewoners, gebruiken en ecosysteemdiensten. Op de derde dag van het bezoek werden studenten en docenten verwelkomt bij de gemeente in Middelharnis. Daar lichtten de gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer de 4 projecten toe waarin groepjes studenten zich de rest van de minor verdiepen.

HAS Hogeschool Zuidwestelijke Delta

4 complexe ruimtelijke projecten

 • De energy highway N59
  In dit project onderzoeken de studenten hoe ze, denkend vanuit ecosysteemdiensten, de weg kunnen verduurzamen (energie, biodiversiteit) in combinatie met een verhoogde veiligheid.
 • Energielandschap Pallandspolder
  Studenten houden zich bezig met het optimaliseren van het landschap onder het energiepark. Welke ecosysteemdiensten kun je versterken?
 • De ecosysteemdiensten van verschillende landbouwvormen op Goeree-Overflakkee
  In dit project brengen de studenten zowel de ecosysteemdiensten van de kleinschalige landbouw op de kop van Goeree als van de grootschalige landbouw op het centrale deel van het eiland in kaart.
 • Kierbesluit
  Studenten bestuderen de effecten van het Kierbesluit op verschillende ecosystemen en de door hun diensten op het eiland.

  HAS Hogeschool Zuidwestelijke Delta

Inhoud van de minor

“In de minor ‘Ecosystems and their value to society’ introduceert HAS Hogeschool studenten in het denken in ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal, als manier om tot andere oplossingen te komen voor ruimtelijke vraagstukken”, legt minor-coördinator Maaike de Graaf uit. “Kort gezegd, de HAS leert ze mét de natuur te werken in plaats van tegen de natuur. Daarbij nemen ze natuurlijk kapitaal dat de aarde biedt als uitgangspunt: de gezonde bodem, water, lucht en biodiversiteit. Dit kapitaal verstrekt hen de ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld de productie van voedsel door middel van bestuiving door insecten, schoon drinkwater door filtering van regenwater in de duinen en mooie natuurlijke landschappen om in te recreëren.”

Eindpresentaties

Ze vervolgt: “Door het natuurlijk kapitaal en de ecosysteemdiensten inzichtelijk te maken en te waarderen (ook financieel), wordt het mogelijk om verschillende belangen - bijvoorbeeld natuur versus intensieve landbouw - ten opzichte van elkaar te wegen. Zo komen ze tot een inrichting of aanpak die de meeste waarde creëert.” Op 6 juli 2017 vinden de eindpresentaties van de projecten plaats op het gemeentehuis te Middelharnis.