Topproject: studenten onderzoeken alternatieven voor bestrijdingsmiddelen in de sportsector

Nieuws 24 april 2018
de Enk - HAS Hogeschool

"Binnen de opdrachten werken studenten van maar liefst 5 opleidingen samen aan chemievrije methodes om onkruiden, ziekten en plagen te voorkomen en bestrijden."

Lekker een potje voetballen op het sportveld. Of een balletje slaan op de golfbaan. Dan heb je goed gras nodig dat ook goed blíjft. Een uitdaging voor beheerders. Chemische bestrijdingsmiddelen helpen hen daarbij, maar hebben negatieve effecten op de bodem- en waterkwaliteit en op de volksgezondheid. De betrokkenen uit de zogenaamde kortgrassector hebben recent de Green Deal Sportvelden zonder gewasbescherming ondertekend: in 2020 mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt in de sportsector.

Meerjarig onderzoeksprogramma

Er wordt veel onderzoek gedaan naar alternatieven, ook door studenten van HAS Hogeschool. De instelling heeft een meerjarig onderzoeksprogramma opgezet met de Enk Groen & Golf, een belangrijke speler in de sector die een voorloperrol vervult. Er lopen momenteel 4 afstudeeropdrachten, deels gesubsidieerd door het Centre of Expertise Open Teelten. De doelstelling die over alle opdrachten heen ligt is helder: het aandragen en toetsen van alternatieve methodes en middelen met een praktische toepassing om ervoor te zorgen dat het gebruik van chemische middelen kan worden uitgebannen.

de Enk - HAS Hogeschool

5 opleidingen werken samen

Binnen de opdrachten werken studenten van maar liefst 5 opleidingen samen aan chemievrije methodes om onkruiden, ziekten en plagen te voorkomen en bestrijden. Denk hierbij ook aan methodes om vochtmeting en beregening beter te regelen waardoor schimmels minder kans krijgen, maar ook aan tools om beheer en onderhoud beter digitaal te kunnen managen. Vernieuwende methodes uit de precisieland- en tuinbouw spelen hierbij een grote rol.

Lees hier het hele verhaal

Dit verhaal gaat over een van onze topprojecten: projecten waar we trots op zijn en die we daarom graag aan de buitenwereld laten zien.