Topproject: Studenten onderzoeken in Zuidwestelijke Delta organisch mestgebruik akkerbouwers

Nieuws 8 april 2019
HAS Hogeschool - CZAV

De toediening van fosfaat in de landbouw is gelimiteerd door de overheid en daarom zoekt de sector binnen die beperkingen naar mogelijkheden om met organische mest toch andere mineralen en organische stoffen toe te dienen.

HAS Hogeschool werkt nauw samen met verschillende partners in de Zuidwestelijke Delta. CZAV is er daar een van. Vorig jaar onderzochten 2 studenten Tuinbouw en Akkerbouw voor hun beroepsopdracht wat de mogelijkheden voor CZAV zijn om het bedrijfsrendement voor akkerbouwers in het zuidwestelijk kleigebied te verhogen met behulp van verschillende soorten organische mest. CZAV is een agrarische aan- en verkooporganisatie in Zuid-Nederland. Met het onderzoek streefde de organisatie ernaar kennis op te doen over hoe organische mest kan bijdragen aan het op peil houden of verhogen van het organische stofgehalte in de bodem.

Mogelijkheden organische mest

“De toediening van fosfaat in de landbouw is gelimiteerd door de overheid en daarom zoekt de sector binnen die beperkingen naar mogelijkheden om met organische mest toch andere mineralen en organische stoffen toe te dienen”, legt begeleidend docent Erno Bouma uit. “Planten hebben grond nodig met verschillende soorten organische stof en daarnaast hebben ze ook voedingsstoffen nodig in de vorm van mineralen. Als je grond bewerkt en gewassen teelt, loopt het organische stofgehalte terug. Voor de grond en het bodemleven is de beste manier om dat gehalte weer op peil te krijgen organische mest toe te voegen, veel beter dan kunstmest. En het is ook goedkoper.”

Lees het hele verhaal