Topproject: Studenten ontwikkelen Oost-Nederlandse kurkuma en zwarte peper

Nieuws 17 mei 2019
HAS Hogeschool

Deze ontwikkeling levert niet alleen een stabiele aanlevering van een hoge kwaliteit specerijen op, maar biedt de tuinbouwsector ook de kans om zich opnieuw te profileren.

Studenten van de opleidingen Toegepaste Biologie en Tuinbouw en akkerbouw werken het komende jaar binnen verschillende afstudeeropdrachten aan een onderzoek met als doel tot een duurzame teelt onder glas en verwerking voor specerijen in Nederland te komen. Het project heet ‘NEXTGarden Ingredient Farm van Oost-Azië naar Oost-NL’ en wordt gesubsidieerd door EFRO Oost-Nederland. Het lectoraat Nieuwe Teeltsystemen is nauw betrokken bij het onderzoek. Op dit moment is de eerste groep Toegepast Biologen aan de slag met de ontwikkeling van zowel de kurkumaplant als zwarte peper. Na de zomer zullen Tuinbouwstudenten teelt- en verwerkingstechnieken voor hun rekening nemen. Later komt ook het in de markt zetten van de producten aan bod.

Aanleiding

De aanleiding voor het project in tweeledig. Aan de ene kant komt de tuinbouwsector in Nederland steeds meer onder druk te staan door toenemende concurrentie uit het buitenland. Ondanks de premium kwaliteit van traditionele Nederlandse producten valt de prijsvorming nog wel eens tegen. Aan de andere kant is er de groeiende vraag naar specerijen vanuit zowel Westerse als niet-Westerse landen. Telers in Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika kunnen deze stijgende vraag amper bijbenen.

Lees het hele verhaal