Topproject: Studenten ontwikkelen tool ter verbetering van stikstofefficiëntie en eiwit van eigen land

Nieuws 29 november 2019
HAS Hogeschool - Topproject Vitelia Voeders

Vitelia: "De studenten ontdekten dat eiwitbenutting en eiwit van eigen land elkaars tegenpolen zijn. Een bijzondere en verrassende conclusie."

De Nederlandse melkveehouderij staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het verkorten van de keten, meer grondgebonden karakter van de melkveehouderij: 65% eiwit van eigen land, kringlooplandbouw en het verlagen van de milieu impact, zoals ammoniakemissie. Een manier om de ammoniakemissie te beperken is het verhogen van de stikstofefficiëntie op dierniveau. Mengvoerbedrijf Vitelia Voeders neemt haar verantwoordelijkheid voor de sector door hierop vooruit te lopen. Halverwege dit jaar ontwikkelden 2 studenten Dier- en veehouderij praktische tools, die melkveeklanten van Vitelia helpen bij het maken van goede keuzes ter verbetering van stikstofefficiëntie en eiwit van eigen land.

Duurzame meerwaarde voor de agrarische sectoren

Vitelia is een agrarische coöperatie uit Zuid-Oost Nederland die al bijna 100 jaar bestaat. Met ruim 500 leden uit de veehouderij en de boomkwekerijsector is Vitelia landelijk maar met name actief in de driehoek Roermond, Eindhoven en Nijmegen. Dit doet Vitelia met meerdere BV’s waaronder Vitelia Voeders BV, het mengvoerbedrijf. De productielocaties van Vitelia Voeders bevinden zich in één van de meest intensieve veehouderijgebieden in Nederland. Samen met haar klanten en leden probeert Vitelia iedere dag een duurzame meerwaarde te leveren voor de agrarische sectoren waarin zij actief is.

Breed onderzoek naar eiwit van eigen land en stikstofefficiëntie op dierniveau

Studenten Pieter Fleerakkers en Lisa Lagerberg bestudeerden voor Vitelia Voeders onder welke voorwaarden het aandeel eiwit in het melkveerantsoen verlaagd kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de melkproductie en diergezondheid. Daarnaast onderzochten zij hoe de melkveeklanten in de toekomst beter aan de norm “65% eiwit van eigen land” kunnen voldoen. Bij deze beroepsopdracht gingen zij proactief te werk en hebben zij een breed onderzoek opgezet. Pieter: “Tijdens het praktijkdeel hebben we melkveehouderijen bezocht, gesprekken gevoerd en gegevens verzameld. Vervolgens hebben we de bedrijven ingedeeld in verschillende groepen, zowel op eiwit van eigen land als op stikstofefficiëntie op koeniveau. Daarna hebben we gekeken waar de verschillen liggen tussen de bedrijven en hoe de bedrijven van elkaar kunnen leren.”

Lees het hele verhaal